ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

Τιμή:69.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 11/09/2018, Σελίδες 650

Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη:

Το Α΄ μέρος περιλαμβάνει τις βασικές παραμέτρους του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Το Β΄ μέρος περιλαμβάνει με ανάλυση και ερμηνεία τα άρθρα του Κώδικα, καθώς και πίνακες και παραδείγματα.

Αναλυτικά περιλαμβάνει: Γενικές Διατάξεις-Φορολογικό Μητρώο-Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

·  Τήρηση Βιβλίων και στοιχείων-Υποβολή Δηλώσεων.

·  Ενδοομιλικές συναλλαγές-Φορολογικοί έλεγχοι.

·  Προσδιορισμός Φόρου-Αρμοδιότητα είσπραξης του φόρου.

·  Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση.

·  Μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο.

·  Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης-Αλληλέγγυα Ευθύνη.

·  Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης φόρων.

·  Τόκοι και πρόστιμα-Διαδικαστικές παραβάσεις.

·  Παραβάσεις φοροδιαφυγής-Πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

·  Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων.

·  Υποχρεώσεις τρίτων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

·  Ειδική διοικητική διαδικασία-Ενδικοφανής προσφυγή.

·  Επαρκής αιτιολογία-Βάρος απόδειξης-Φορολογικό πιστοποιητικό.

·  Μεταβατικές διατάξεις-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

·  ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ενας τομος με CD-ROM

ISBN 978-618-83829-3-0