ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 01/06/2018, Σελίδες 992

Διοικητικές και ποινικές φορολογικές κυρώσεις

• Πρόστιμα. Εγκλήματα φοροδιαφυγής

• Ενδικοφανείς προσφυγές

• Παραγραφή

• Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων

• Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων

• Διατάξεις και πλήρη κωδικοποίηση του συνόλου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)

• Ενημερωμένο μέχρι το ν. 4537/15-5-2018

• Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο