ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 19/05/2018, Σελίδες 694

Στην παρούσα ένατη έκδοση περιλαμβάνονται:

a) O Kώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999)

β) Ο Κώδικας Δοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999)

γ) Νομοθεσία «περί Συμβουλίου της Επικράτειας» (Π.Δ. 18/1989)

Τα ανωτέρω νομοθετήματα παρατίθενται κωδικοποιημένα, με τις σχετικές διατάξεις,

τις αιτιολογικές εκθέσεις και τη σχετική νομολογία κατ' άρθρο.

 

Επίσης στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται Παραρτήματα:

a) Mε υποδείγματα εγγράφων, δικογράφων και αιτήσεων.

β) Με τα βιβλία της Γραμματείας

γ) Με τον πίνακα αντιστοιχίας των άρθρων του Κώδικα Διοικητικής Δικονο-

μίας (Ν. 2717/1999) προς τα άρθρα του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (π.δ.

331/1985)

δ) Με το Ν. 4055/2012 που συνοδεύεται με την αιτιολογική έκθεση και την ερμηνευτική

εγκύκλιο πολ. 1129/2012.

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται αλφαβητικά ευρετήρια του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και της Νομοθεσίας περί Συμβουλίου της

Επικρατείας.

Επισημαίνουμε ότι, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, οι τροποποιούμενες και οι προ-

στιθέμενες νέες διατάξεις παρατίθενται μέσα σε ράστερ, για να τις εντοπίζει ευκολότερα ο

αναγνώστης.