Αφορολόγητα Αποθεματικά - Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων Στην Πράξη

Τιμή:24.50EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05/02/2018, Σελίδες 292

- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΜΕΣ
- ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ Ε.Λ.Π.
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ Ε.Λ.Π.
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ Ε.Λ.Π.