Ο.ΣΥ.Κ. "Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών" 2017

Τιμή:65.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23/05/2017, Σελίδες 1008

Το παρόν βιβλίο αποτελεί έναν αναλυτικό «Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών» (Ο.ΣΥ.Κ.), ούτως ώστε εύκολα και γρήγορα να επιτυγχάνεται η ανεύρεση των κωδικών της ειδικότητας του ασφαλισμένου και του πακέτου της ασφαλιστικής του κάλυψης (ΚΠΚ), οι οποίοι συνδέονται με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης (ΚΑΔ) που σας ενδιαφέρει.
Προκειμένου για την ευχερή κατανόηση και χρήση του παρόντος οδηγού, η καταγραφή έχει γίνει με αλφαβητική σειρά ανάλογα με τον ΚΑΔ. Επιπλέον, διευκρινίζουμε τα εξής:
Κωδικός Δραστηριότητας: Πρόκειται για ένα τετραψήφιο αριθμό που προσδιορίζει την επαγγελματική δραστηριότητα του εργοδότη. Τα τρία πρώτα ψηφία είναι τα ίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην κωδικοποίηση του ΣΤΑΚΟΔ 91 και κατά κανόνα στην κωδικοποίηση που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) γεγονός που διευκολύνει την αναζήτηση και την εξεύρεσή τους. Στις λίγες περιπτώσεις που τα ψηφία του κωδικού αριθμού δραστηριότητας που έχει αποδοθεί από την Δ.O.Y. δεν συμφωνεί με τα αντίστοιχα ψηφία του ΚΑΔ ΙΚΑ θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ο ΚΑΔ ΙΚΑ όπως αναφέρεται στον ΟΣΥΚ άλλως θα προκύπτει ΚΑΔ ΙΚΑ λανθασμένος ή ανύπαρκτος. Στα τρία αυτά ψηφία προστέθηκε τέταρτο ανεξάρτητο του ΚΑΔ, για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους:

  • είτε για να εξειδικευτεί περισσότερο η δραστηριότητα της επιχείρησης
  • είτε για λόγους που είχαν σχέση μόνο με την ασφάλιση των εργαζομένων και όχι με το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Έτσι διακρίνουμε επιχειρήσεις:

  • Ανάλογα με το μέγεθος αυτών σε Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες όπου παρατηρείται διαφορετική ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού τους κυρίως όσον αφορά υποχρέωση καταβολής εισφορών επαγγελματικού κινδύνου ή Βαρέων Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ). Κατά κοινή αποδοχή ως βιομηχανίες θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερα από δέκα (10) άτομα και με την χρησιμοποίηση αξιόλογων κεφαλαίων και μηχανικών ή χημικών μέσων προβαίνουν στην παραγωγή τυποποιημένων κατά βάση προϊόντων είναι δε εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο επιμελητήριο.
  • Ανάλογα με την υπαγωγή του προσωπικού τους στην ασφάλιση άλλου επικουρικού Ταμείου (π.χ. εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις υδάτινων μεταφορών, ταξιδιωτικά γραφεία, Παιδεία, ποτοποιία, κ.λπ.).
  • Ανάλογα με την υπαγωγή του προσωπικού τους στην ασφάλιση για κάποιο κλάδο σε άλλο φορέα (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κ.λπ.).
  • Ανάλογα με τον τόπο δραστηριότητας (π.χ. κατασκευαστικές εταιρείες που πραγματοποιούν εργασίες στο εξωτερικό).