Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη

Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/05/2017, Σελίδες 800

Κώστας Νιφορόπουλος & Γιώργος Παπαδημητρίου

Η "Αγροτική Εκμετάλλευση / Επιχείρηση", είναι μια "ιδιότυπη" μορφή επιχείρησης, από πλευράς λογιστικής και φορολογικής, αφενός μεν λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργεί ( καιρικές συνθήκες και συνήθης έλλειψη συστηματικής " διαχειριστικής τάξης" ) αφετέρου δε λόγω των ιδιαίτερων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την λογιστική και φορολογική της παρακολούθηση ( ιδιαίτερος χειρισμός των αγροτικών επιδοτήσεων, δυσκολίες επιμέτρησης ( αποτίμησης ) και κοστολόγησης , ειδικά καθεστώτα ασφάλισης των εργαζομένων κ.λπ ).

Το βιβλίο μας, με την θεματολογία του, προσπαθεί να καλύψει σχεδόν όλα τα αντικείμενα μιας " Αγροτικής Εκμετάλλευσης". Πρωτίστως θέματα Φορολογίας και Λογιστικής των Αγροτών ( Φ.Ε., Φ.Π.Α, Ε.Λ.Π , κ.λπ ) , αλλά και θέματα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ( Μητρώο Αγροτών, κ.λ.π ) , ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛ.Γ.Α, το ασφαλιστικό των Αγροτών και των Εργατών γης, θέματα Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών, θέματα επιδοτήσεων, θέματα Λαϊκών Αγορών, ειδικά θέματα αγροτών ( π.χ. "εισφορά δακοκτονίας", "Ε.Φ.Κ στο τσίπουρο " κ.λπ. Στόχος μας, είναι το βιβλίο να είναι χρήσιμο όχι μόνο στον Λογιστή, αλλά και στο Αγρότη, που ασχολείται συστηματικά, με την επιχείρησή του.

Προσπαθήσαμε, μέσω κυρίως της θεματολογίας να δώσουμε την απαιτούμενη "διαχρονικότητα" στο βιβλίο, έναντι των συχνών αλλαγών της Φορολογίας, ώστε το κόστος της αγοράς, να μπορεί να "αποσβεστεί".

Ευχαριστούμε τις/τους συναδέλφους, σε όλη την Ελλάδα, που μας τιμούν με την παρουσία τους στα σεμινάρια, για τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις τους, οι οποίες ήταν πολύ χρήσιμες στην συγγραφή του βιβλίου.

Περιεχόμενα

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε) & ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ σελίδα 33
1.1. «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ)» και το Νομοθετικό πλαίσιο σελίδα 33
1.2. Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) - «Κοινή Αγροτική Πολιτική» (Κ.Α.Π) ή Κοινή Γεωργική Πολιτική» (Κ.Γ.Π) σελίδα 33
1.3. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2015-2020 - Είδη αγροτικών επιδοτήσεων σελίδα 39
1.4. «Ενεργός Γεωργός» σελίδα 41
1.5. Μητρώο αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Επαγγελματίας Αγρότης (Ν. 3874/2010) σελίδα 43
1.6. Πύλες ενημέρωσης και ηλεκτρονικές υποβολές στοιχείων σελίδα 58
1.6.1. «Υπ.Α.Α.Τ» - Ψηφιακές υπηρεσίες σελίδα 58
1.6.2. ΟΠΕΚΕΠΕ - Ψηφιακές υπηρεσίες σελίδα 61
1.6.3. ΙΡΙΣ - Διεπαφή Αγροτικών Υπηρεσιών Πληροφόρησης σελίδα 63
1.6.4. Διαδικτυακή Εφαρμογή Άρτεμις σελίδα 63
1.6.5. ΕΛ.Γ.Α σελίδα 63
1.7. Γεωργικοί Οργανισμοί και Διευθύνσεις σελίδα 65
1.7.1. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) σελίδα 65
1.7.2. Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) σελίδα 66
1.7.3. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) –ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - ΕΘΙΑΓΕ) σελίδα 66
1.7.4. Ειδική Γραμματεία Υδάτων και Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) σελίδα 68
1.7.5. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων σελίδα 71
1.7.6. Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) σελίδα 71
1.8. Ειδικά Μητρώα και Δηλώσεις Αγροτών σελίδα 73
1.8.1. Ελαιοκομικό και Αμπελουργικό Μητρώο σελίδα 73
1.8.2. Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων σελίδα 74
1.8.3. Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών «(ΜΕΝΟ)» Αναγγελία Διακίνησης Οπωροκηπευτικών σελίδα 76
1.8.4. Δήλωση έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων σελίδα 76
1.8.5. Δήλωση απογραφής αιγοπροβάτων σελίδα 79
1.8.6. Δήλωση έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης βοειδών σελίδα 79
1.8.7. Ετήσια απογραφή χοίρων σελίδα 80
1.8.8. «Μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος» σελίδα 81
1.8.9. «Μηνιαίες Δηλώσεις Ισοζυγίου Γάλακτος» σελίδα 82
1.8.10. Μελισσοκομικό βιβλιάριο σελίδα 85
1.8.11. Αλιευτική άδεια (άδεια αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας) σελίδα 86
1.9. Αγροτικά μηχανήματα σελίδα 88
1.9.1. Είδη και απαιτούμενες άδειες Αγροτικών μηχανημάτων σελίδα 88
1.9.2. Άδεια κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αγροτικού αυτοκίνητου σελίδα 89
1.10. Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων σελίδα 92
1.11. Θέματα Κτηνοτροφικών μονάδων σελίδα 94
1.11.1. «Κτηνίατρος εκτροφής» σελίδα 94
1.11.2. Αδειοδότηση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σελίδα 95
1.12. Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) σελίδα 99
1.13. Κανόνες διακίνησης αγροτικών προϊόντων σελίδα 104
1.14. Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα σελίδα 127
1.15. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) σελίδα 137
1.16. Επισημάνσεις στο «Κεφάλαιο 1» σελίδα 139
2. ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) σελίδα 141
2.1 Αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ και το Νομοθετικό πλαίσιο σελίδα 141
2.2 ΟΣΔΕ («Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) σελίδα 142
2.3 Έλεγχοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σελίδα 148
2.4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ) ΟΣΔΕ σελίδα 153
2.5 Δικαιώματα «βασικής ενίσχυσης» και μεταβίβαση ή εκμίσθωση αυτών σελίδα 155
2.6 Δημοσιοποίηση ποσών επιδότησης (ΕΓΤΕ, ΕΓΤΑΑ) σελίδα 158
2.7 «Πολλαπλή συμμόρφωση» - Μητρώο εισροών εκροών σελίδα 159
2.8 «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» (ΔΙΓΕΛΠ) (γαλλ. RICA, αγγλ. FADN) σελίδα 162
2.9 Η βεβαίωση επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την φορολογία εισοδήματος σελίδα 165
2.10 Επισημάνσεις στο «Κεφάλαιο 2» σελίδα 173
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α)» & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ σελίδα 175
3.1 Οργανισμός «Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)» σελίδα 175
3.2 Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής σελίδα 176
3.3 Διαδικασία υπολογισμού των ασφαλίστρων σελίδα 178
3.4 Τρόποι και χρόνος καταβολής των ασφαλίστρων σελίδα 179
3.5 Κάλυψη κινδύνων και διαδικασία αποζημιώσεων σελίδα 180
3.6 Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» σελίδα 185
3.7 Επισημάνσεις στο «Κεφάλαιο 3» σελίδα 191
4. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ σελίδα 193
4.1 Γενικά σελίδα 193
4.2 «Υπαίθριο εμπόριο» και «Λαϊκή Αγορά» σελίδα 193
4.3 Πρόσληψη υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή σελίδα 195
4.4 Ημερήσιο Τέλος σελίδα 196
4.5 Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σελίδα 197
4.6 Χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σελίδα 199
4.7 Προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή σελίδα 203
4.8 Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων σελίδα 204
4.9 Διαδικασία χορήγησης αδειών πωλητή λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων σελίδα 206
4.10 Υπαίθριο εμπόριο σελίδα 208
4.11 Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υπαίθριου Εμπορίου σελίδα 211
4.12 Αγορές Παραγωγών (Farmers’ Markets) σελίδα 211
4.13 Επισημάνσεις στο «Κεφάλαιο 4» σελίδα 213
5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ (Καθεστώς έως 31/12/2016) σελίδα 215
5.1 Καθεστώς ασφάλισης έως 31/12/2016 - Υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α πρόσωπα σελίδα 215
5.2 Καθεστώς ασφάλισης έως 31/12/2016 - Τεκμαρτές κλάσεις ασφάλισης σελίδα 218
5.3 Φορολογική αναγνώριση της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών του Αγρότη σελίδα 218
6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΟΓΑ / ΕΦΚΑ (Καθεστώς από 1/1/2017 και μετά) σελίδα 221
6.1. Η Ασφάλιση των Αγροτών, μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 σελίδα 221
6.1.1 Αγρότες (Αυτοαπασχολούμενοι) σελίδα 221
6.1.2 Σύζυγοι ή ενήλικα μέλη «Αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης» σελίδα 222
6.1.3 Αυτοαπασχολούμενοι Αγρότες που ταυτόχρονα εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις (όχι με την διαδικασία του εργοσήμου) σελίδα 223
6.1.4 Αυτοαπασχολούμενοι Αγρότες που ταυτόχρονα εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις (με την διαδικασία του εργοσήμου) σελίδα 227
6.1.5 Αγρότες που ταυτόχρονα έχουν επιχειρήσεις φωτοβολταικών σελίδα 228
6.1.6 Οι μοναχοί/-ες που ασχολούνται σε αγροτικές επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση σελίδα 230
6.1.7 Ασφαλισμένοι στο Ο.Γ.Α., χωρίς να έχουν ή να δηλώνουν αγροτική εκμετάλλευση σελίδα 230
6.1.8 Αγρότες (νέοι ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπήχθησαν σ την ασφάλιση του ΟΓΑ και έλαβαν αποφάσεις εξαίρεσης από το ΙΚΑ ως μισθωτοί σελίδα 230
6.1.9 Μητέρες - Καταβολή Μειωμένων Ασφαλιστικών Εισφορών σελίδα 232
6.1.10 Αγρότες που έχουν παύσει την γεωργική τους δραστηριότητας κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 [ η κ οινώς λεγόμενη «πρόωρη συνταξιοδότηση»] σελίδα 232
6.2 Εισφορές Αγροτών (υπολογιζόμενες με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους) σελίδα 233
6.3 Εργάτες και υπάλληλοι σε αγροτικές επιχειρήσεις σελίδα 240
6.3.1 Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. (τέως ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. «Μισθωτοί - Ανειδίκευτοι Εργάτες ασφαλισμένοι στον τ.Ο.Γ.Α. και «μετακλητοί τρίτων χωρών») σελίδα 240
6.3.2 «Υπάλληλοι» (οδηγοί, γεωπόνοι, υπάλληλοι, εργάτες συσκευασίας, αποθηκάριοι κλπ.) σε αγροτικές επιχειρήσεις σελίδα 243
6.3.3 Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που αμείβονται με το σύστημα του «Εργοσήμου» σελίδα 243
6.3.4 Εργαζόμενοι σε παραγωγούς στις Λαϊκές Αγορές σελίδα 249
6.3.5 Απασχολούμενοι στη δακοκτονία, στη θηραματοπονία, στην υλοτομία, στην κοπή ξύλων, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, σταφιδεργάτες, καθώς και οι απασχολούμενοι σε άλλες δασονομικές υπηρεσίες, κ.λπ. σελίδα 249
6.4 Εισφορές ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ/ Ι.Κ.Α. (τέως ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.) σελίδα 252
6.5 Επαγγελματίες, έμποροι και μισθωτοί που έχουν και Αγροτικά εισοδήματα σελίδα 260
6.5.1 Οι επα γγελματίες, βιοτ έχνες κ αι έμποροι οι οποίοι, υπά γονταν (λόγ ω εισοδηματικών & πληθυσμιακών κριτηρίων) στην ασφάλιση του ΟΓΑ σελίδα 260
6.5.2 Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων σελίδα 264
6.5.3 Ελεύθεροι επαγγελματίες και Υπάλληλοι με αγροτικά εισοδήματα (Παράλληλη ασφάλιση) σελίδα 265
6.6 Συνταξιούχοι που έχουν και αγροτικά εισοδήματα σελίδα 275
6.7 Ασφάλιση μελών αγροτικών συνεταιρισμών σελίδα 278
6.7.1 Ασφάλιση Μελών και εργαζομένων Αγροτικών Συνεταιρισμών σελίδα 278
6.7.2 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού που αμείβονται σελίδα 279
6.8 Ειδοποίηση, Προθεσμία καταβολής και προσαυξήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης των ασφαλιστικών εισφορών σελίδα 287
6.9 Επισημάνσεις στο «Κεφάλαιο 6» σελίδα 291
7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σελίδα 293
7.1 Γενικά σελίδα 293
7.2 Κατηγοριοποίηση των Αγροτών ανάλογα με τον Νομικό τύπο με βάση τον οποία ασκείται η αγροτική δραστηριότητα σελίδα 294
7.3 Κατηγοριοποίηση του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης σελίδα 296
7.4 Κατηγοριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σελίδα 297
7.5 Κατηγοριοποίηση με βάση τον Ο.Γ.Α. σελίδα 297
7.6 Κατηγοριοποίηση με βάση το καθεστώς Φ.Π.Α. σελίδα 298
7.7 Κατηγοριοποίηση με βάση το καθεστώς Φορολογίας Εισοδήματος σελίδα 299
7.8 Κατηγοριοποίηση με βάση τον τζίρο και ειδικές περιπτώσεις σελίδα 301
8. «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» ΚΑΙ (ΚΑΔ) σελίδα 305
8.1 «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας» (ΚΑΔ) σελίδα 305
8.2 Εγγραφή στο «Φορολογικό Μητρώο» και δήλωση «Μεταβολών» σελίδα 307
8.3 Δικαιολογητικά που απαιτούνται για εγγραφή στο «Ειδικό καθεστώς» Φ.Π.Α. σελίδα 313
8.4 Δικαιολογητικά που απαιτούνται για εγγραφή στο «Κανονικό καθεστώς» Φ.Π.Α. σελίδα 313
8.5 Προθεσμίες «μεταβολών» σελίδα 316
9. Φ.Π.Α. σελίδα 317
9.1 Κατηγορίες Αγροτών με βάση τον Φ.Π.Α. σελίδα 317
9.2 Ποιοι θεωρούνται Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, και υπηρεσίες, για τον Φ.Π.Α. σελίδα 318
9.3 Η ένταξη των Αγροτών σε κατηγορίες Φ.Π.Α. σελίδα 319
9.3.1 Υποχρεωτική Ένταξη στο «κανονικό καθεστώς» σελίδα 319
9.3.2 Υποχρέωση Ένταξης στο «ειδικό καθεστώς» σελίδα 327
9.4 Εγγραφή και Μεταβολές στο « Φορολογικό Μητρώο» σελίδα 330
9.4.1 «Προαιρετική » και « Υποχρεωτική» ένταξη σελίδα 330
9.4.2 Προθεσμίες ένταξης σε καθεστώς Φ.Π.Α. σελίδα 331
9.5 Δήλωση μετάταξης ΦΠΑ σελίδα 334
9.6 Δηλώσεις ΦΠΑ αγροτών κανονικού καθεστώτος (έντυπο Φ2) και καταβολή του Φόρου σελίδα 335
9.7 Αγρότες του ειδικού καθεστώτος και ΦΠΑ (έντυπο Φ6) σελίδα 336
9.8 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ σελίδα 343
9.9 Αλιείς που έχουν ενταχθεί στο «κατ΄αποκοπή ποσό ΦΠΑ στους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας» σελίδα 344
9.10 Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μόνο ένα σκάφος κάτω των 6 μέτρων – Φ.Π.Α. σελίδα 346
9.11 Συντελεστές Φ.Π.Α. αγροτικών προϊόντων, εργασιών και εφοδίων σελίδα 348
9.12 Έκπτωση Φ.Π.Α εξόδων - Φ.Π.Α. καυσίμων σελίδα 350
9.13 Εκπτώσεις λόγω τζίρου – Φ.Π.Α. σελίδα 351
9.14 Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής Φ.Π.Α. παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών σελίδα 351
9.15 Επιδοτήσεις/Αποζημιώσεις και PRORATA σελίδα 352
9.16 Αναστολή καταβολής του φόρου στην αγορά ή εισαγωγή καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού σελίδα 352
9.17 Φ.Π.Α. στο εκθλιπτικό δικαίωμα σελίδα 353
9.18 Φ.Π.Α. στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή και στην πώληση κρέατος σελίδα 355
9.19 Εκκαθαρίσεις συνεταιρισμών και Φ.Π.Α. σελίδα 358
9.20 Αυτοπαράδοση αγαθών και Φ.Π.Α. σελίδα 361
10. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) σελίδα 365
10.1 Λογιστικά αρχεία και στοιχεία σελίδα 365
10.2 Λογιστικά Βιβλία και Στοιχεία - Αγρότες «ειδικού καθεστώτος» σελίδα 367
10.3 Λογιστικά Βιβλία και Στοιχεία - Αγρότες «κανονικού καθεστώτος» σελίδα 368
10.4 Λογιστικά Βιβλία και Στοιχεία - Αλιείς του ειδικού, κατ’ αποκοπή, καθεστώτος Φ.Π.Α. σελίδα 372
10.5 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων σελίδα 373
10.6 Τόπος και χρόνος διαφύλαξης των «λογιστικών αρχείων» σελίδα 375
10.7 Παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων σελίδα 377
10.8 Τιμολόγιο πώλησης σελίδα 382
10.8.1 «Αυτοτιμολόγηση» σελίδα 386
10.8.2 Πιστωτικό τιμολόγιο σελίδα 387
10.8.3 Απλοποιημένο τιμολόγιο σελίδα 391
10.8.4 Συγκεντρωτικό τιμολόγιο σελίδα 392
10.8.5 Τιμολόγιο Αγοράς αγροτικών προϊόντων σελίδα 393
10.8.6 Εκκαθάριση (πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό αγρότη παραγωγού) σελίδα 394
10.8.7 Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο σελίδα 396
10.8.8 Είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων σελίδα 398
10.9 Λαϊκή αγορά - «Ειδικό στοιχείο - Πράσινο τιμολόγιο» σελίδα 399
10.10 «Ειδικό στοιχείο» πώλησης αγροτών του «ειδικού καθεστώτος» σελίδα 401
10.11 Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σελίδα 403
10.12 Εκδιδόμενα παραστατικά στην περίπτωση έξοδών των οποίων η πληρωμή γίνεται σε είδος σελίδα 408
10.13 Χρόνος έκδοσης των Παραστατικών σελίδα 411
10.14 Έκδοση τιμολογίου σε περίπτωση άρνησης έκδοσης από τον πωλητή σελίδα 417
10.15 Αυθεντικότητα του τιμολογίου σελίδα 418
10.16 Έννοια Υποκαταστήματος - επαγγελματικής εγκατάστασης σελίδα 419
11. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ σελίδα 421
11.1 Αγρότες του «Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α.» και « Ε.Λ.Π» σελίδα 422
11.2 Αγρότες του «Κανονικού Καθεστώτος Φ.Π.Α.» και « Ε.Λ.Π» σελίδα 423
12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ σελίδα 429
12.1 Ιστορική αναδρομή στην φορολογία των αγροτικών εισοδημάτων σελίδα 429
12.2 Πηγές εισοδημάτων και φορολογία αυτών σελίδα 436
12.2.1 Φορολογητέο εισόδημα και κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων σελίδα 436
12.2.2 Πράξεις της «επιχειρηματικής δραστηριότητας» που θεωρούνται «αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα» σελίδα 437
12.2.3 Πράξεις που θεωρούνται «μισθωτή εργασία» και όχι «αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα» σελίδα 443
12.2.4 Κέρδη από πώληση των αγροτικών μηχανημάτων σελίδα 443
12.2.5 Φορολόγηση εσόδων αλιευτικών σκαφών – Ειδικό καθεστώς του Ν.27/1975 σελίδα 444
12.2.6 Συντελεστές φορολογίας των αγροτικών εισοδημάτων σελίδα 446
12.2.7 Εισοδήματα από ακίνητα και τρόπος φορολόγησης σελίδα 452
12.2.8 Εισόδημα εργατών γης και τρόπος φορολόγησης σελίδα 456
12.2.9 Συνεκμετάλλευση - Επίμορτη αγροληψία - Εισοδήματα από «μησιακά» σελίδα 457
12.2.10 Κοινωνία κληρονόμων – Περίπτωση θανάτου Αγρότη σελίδα 461
12.3 Διαδικασία προσδιορισμού του φορολογητέου αποτελέσματος και του φόρου εισοδήματος σελίδα 464
12.3.1 Ο υπολογισμός του αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) σελίδα 464
12.3.2 Προετοιμασία για τον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος του Αγρότη στην πράξη σελίδα 464
12.4 Έσοδα σελίδα 466
12.4.1 Γενικά για τα «Έσοδα» σελίδα 466
12.4.2 Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων, μιας «αγροτικής εκμετάλλευσης» σελίδα 466
12.4.3 Αγροτικές επιδοτήσεις (τρόπος φορολόγησης) σελίδα 467
12.4.4 Αγροτικές αποζημιώσεις (απαλλαγή φορολόγησης) σελίδα 476
12.4.5 Ιδιόχρηση ακινήτων σελίδα 476
12.4.6 Επιστροφή Ε.Φ.Κ Πετρελαίου σελίδα 477
12.4.7 Επιστροφή Φ.Π.Α. στους Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος σελίδα 477
12.4.8 Συμπληρωματικά Τιμολόγια ή Πιστωτικά σελίδα 478
12.4.9 Έσοδα από διανομή «Πλεονάσματος» Συνεταιρισμού σελίδα 479
12.4.10 Πωλήσεις παγίων σελίδα 480
12.4.11 Σύνοψη Κατηγοριών Εσόδων σελίδα 480
12.5 Έξοδα σελίδα 482
12.5.1 Γενικά για τα έξοδα σελίδα 482
12.5.2 Ασφαλιστικές εισφορές του Αγρότη σελίδα 485
12.5.3 Αμοιβές εργατών με εργόσημο σελίδα 487
12.5.4 Αμοιβές εργατών με ΕΦΚΑ/Ι.Κ.Α. σελίδα 489
12.5.5 Αμοιβές μελών της αγροτικής εκμετάλλευσης σελίδα 489
12.5.6 Αγορές αγροτικών εφοδίων (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, κ.λ.π) σελίδα 490
12.5.7 Αγορές σπόρων και φυτών σελίδα 490
12.5.8 Αγορές ζώων για αναπαραγωγή ή γαλακτοπαραγωγή και αγορές ζώων για εκτροφή και πώληση σελίδα 490
12.5.9 Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (όργωμα, ράντισμα, μηχανική συλλογή καρπών, κ.λ.π) σελίδα 491
12.5.10 Αμοιβή «Κτηνίατρου εκτροφής» σελίδα 491
12.5.11 Αμοιβές λογιστών, γεωπόνων, δικηγόρων και συμβούλων σελίδα 491
12.5.12 Έξοδα ενοικίων - Μισθωτήρια σελίδα 491
12.5.13 Μίσθωση μηχανημάτων σελίδα 492
12.5.14 Ασφάλιστρα αγροτικής παραγωγής σελίδα 492
12.5.15 Τ.Π.Υ., από την εταιρεία που συνέταξε την δήλωση του Ο.Σ.Δ.Ε. σελίδα 492
12.5.16 Ασφαλιστήρια μηχανημάτων και αγροτικών μεταφορικών μέσων σελίδα 493
12.5.17 Δαπάνη αγοράς καυσίμων σελίδα 493
12.5.18 Φορτηγό ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) σελίδα 494
12.5.19 Δαπάνη Ηλεκτρικού Ρεύματος σελίδα 495
12.5.20 Δαπάνες άρδευσης - Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) σελίδα 495
12.5.21 Ημερήσιο Τέλος παραγωγού πωλητή «Λαϊκών Αγορών» σελίδα 495
12.5.22 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (παραγωγοί τσίπουρου) σελίδα 495
12.5.23 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σελίδα 496
12.5.24 Τιμολόγια για μεταφορές προϊόντων, εφοδίων, κ.λ.π σελίδα 496
12.5.25 Έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων σελίδα 496
12.5.26 Έξοδα των οποίων η πληρωμή γίνεται σε είδος σελίδα 496
12.5.27 Διάφορα μικροέξοδα με «αποδείξεις λιανικής» ή «απλοποιημένα τιμολόγια» σελίδα 497
12.5.28 Τόκοι και έξοδα τραπεζών σελίδα 497
12.5.29 Αποσβέσεις παγίων σελίδα 498
12.5.30 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σελίδα 498
12.5.31 Διάφορα Έξοδα (τα οποία αναγνωρίζονται φορολογικά, υπό προϋποθέσεις ή αναγνωρίζεται ένα τμήμα αυτών) σελίδα 502
12.5.32 Χρήση μηχανήματων από την «οικογενειακή αγροτική επιχείρηση» σελίδα 503
12.5.33 Μερισμός των κοινών εξόδων της εκμετάλλευσης, μεταξύ «αγροτικής» και «επιχειρηματικής» δραστηριότητας σελίδα 503
12.6 Πάγια στοιχεία και οι Αποσβέσεις αυτών σελίδα 504
12.6.1 Ορισμοί σχετικά με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία σελίδα 504
12.6.2 Φορολογικές Αποσβέσεις σελίδα 507
12.6.3 Φορολογικός χειρισμός της «χρηματοοικονομικής μίσθωσης» σελίδα 511
12.6.4 Συντελεστής απόσβεσης φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σελίδα 513
12.6.5 Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία του κτίσματος σελίδα 516
12.6.6 Ιδιοπαραγόμενα πάγια - Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία σελίδα 517
12.6.7 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41. «Γεωργία» σελίδα 522
12.6.8 Μητρώο παγίων σελίδα 523
12.6.9 Παράδειγμα υπολογισμού φορολογικών αποσβέσεων σελίδα 523
12.6.10 Απόσβεση επιδοτούμενων παγίων - Παράδειγμα σελίδα 524
12.6.11 Πάγια στοιχεία κτηθέντα έως την 31/12/2013 σελίδα 525
12.6.12 Πώληση παγίων σελίδα 528
12.6.13 Αγορά αγροτεμαχίων: Λογιστική Καταχώρηση - Τεκμήριο Αγοράς - Απαλλαγές φόρου μεταβίβασης σελίδα 529
12.7 Απογραφή έναρξης και λήξης αποθεμάτων σελίδα 533
12.7.1 Γενικά σελίδα 533
12.7.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διενέργειας ή μη απογραφής σελίδα 534
12.7.3 Η Έννοια των αποθεμάτων και η λογιστική τους παρακολούθηση σελίδα 535
12.7.4 Χρόνος προσδιορισμού της αξίας των αποθεμάτων σελίδα 536
12.7.5 Επιμέτρηση (Αποτίμηση) αποθεμάτων σελίδα 537
12.7.6 Επιμέτρηση (Αποτίμηση) βιολογικών αποθεμάτων σελίδα 542
12.7.7 Δυνατότητα απαλλαγής των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, από την διενέργεια απογραφής σελίδα 547
12.7.8 Η αποτίμηση αποθεμάτων στην Φορολογία Εισοδήματος σελίδα 549
12.7.9 Προτεινόμενη διαδικασία και υπόδειγμα απογραφής σελίδα 550
12.7.10 Σύνταξη απογραφής για τις ανάγκες του Φ.Π.Α. Μετάταξης σελίδα 551
12.8 Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά («Λογιστικές διαφορές») σελίδα 557
12.8.1 Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά σελίδα 557
12.8.2 Υποχρέωση πληρωμών με τραπεζικό τρόπο σελίδα 561
12.8.3 Ο Φ.Π.Α. των τιμολογίων των Αγροτών σελίδα 564
12.8.4 Συμπλήρωση στοιχείων για την «φορολογική αναμόρφωση» σελίδα 565
12.9 Προσδιορισμός του πληρωτέου φόρου σελίδα 567
12.9.1 Φορολογική ζημιά και δυνατότητα μεταφοράς της στα επόμενα φορολογικά έτη σελίδα 567
12.9.2 Φόρος κερδών χρήσης σελίδα 569
12.9.3 Παρακρατήσεις φόρου σελίδα 569
12.9.4 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος σελίδα 569
12.9.5 Εισφορά αλληλεγγύης σελίδα 571
12.9.6 Παράδειγμα υπολογισμού φόρου εισοδήματος σελίδα 572
12.10 Έντυπα φορολογίας εισοδήματος σελίδα 579
12.10.1 Κωδικοί του Έντυπου Ε3, που αφορούν ιδιαιτέρως τους αγρότες σελίδα 579
12.10.2 Κωδικοί του Έντυπου Ε3, που αφορούν ιδιαιτέρως τους αγρότες σελίδα 582
12.10.3 Ταξινόμηση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους Κωδικούς του πίνακα Ε, του Εντύπου Ε3 σελίδα 589
12.11 Χρόνος υποβολής της φορολογικής δηλώσης και πληρωμής του φόρου σελίδα 592
12.12 Τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις - Ετεροχρονισμός επιδοτήσεων σελίδα 593
13. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ σελίδα 599
14. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ σελίδα 605
14.1 Υπολογισμός φόρου με βάση τα τεκμήρια σελίδα 605
14.1.1 Γενικά σελίδα 605
14.1.2 Ειδικές περιπτώσεις τεκμηρίων αγροτών (δάνεια, αγορά αγροτεμαχίου, σύσταση ατομικής επιχείρησης) σελίδα 607
14.1.3 Επιδοτήσεις και Αποζημιώσεις για την κάλυψη τεκμηρίων σελίδα 610
14.1.4 Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών σελίδα 612
14.1.5 Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής σελίδα 612
14.2 Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σελίδα 614
15. «ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ» ή «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ή «Μ.Υ.Φ» σελίδα 619
15.1 Γενικά για τις «Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών» σελίδα 619
15.2 Κατηγοριοποίηση των φορολογουμένων που δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα σελίδα 620
15.3 «Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών» Νομοθεσία – Ερμηνευτικές – Νομολογία σελίδα 622
15.4 Διάφορες περιπτώσεις καταχωρήσεων σελίδα 625
15.5 Πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου σελίδα 627
15.6 Αυτοτιμολόγηση - Ανάθεση τιμολόγησης σελίδα 628
15.7 Είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων-οικονομικών ενισχύσεων σελίδα 629
15.8 Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής σελίδα 630
16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ σελίδα 633
16.1 Υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου σελίδα 633
16.2 Παρακράτηση και απόδοση φόρου στις αμοιβές σελίδα 635
16.3 Παρακράτηση και απόδοση φόρου στις αμοιβές εργαζόμενων σελίδα 639
16.4 Αμειβόμενοι με «τίτλο κτήσης» σελίδα 640
16.5 «Τιμολόγια αγοράς» - Χαρτόσημο σελίδα 642
16.6 «Εισφορά Δακοκτονίας» σελίδα 643
17. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ σελίδα 649
17.1 Γενικά σελίδα 649
17.2 Υπόχρεοι καταβολής σελίδα 649
17.3 Μεταβατικό διάστημα απαλλαγής των αγροτών και των αλιέων σελίδα 651
17.4 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 100 kw σελίδα 653
18. ΔΗΛΩΣΗ Ε9 και ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ) σελίδα 657
18.1 Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο σελίδα 657
18.2 ΕΝΦΙΑ – Κύριος και Συμπληρωματικός Φόρος σελίδα 662
18.3 Δήλωση του ΕΝΦΙΑ, Προθεσμίες πληρωμής και επιβολή τόκων και προστίμων σελίδα 668
19. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΑΤΕΛΕΙΕΣ σελίδα 669
19.1 Καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σελίδα 669
19.2 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Οίνου σελίδα 675
19.3 Ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαίου σελίδα 678
19.4 Ατέλειες αλιευτικών σκαφών σελίδα 687
20. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ σελίδα 689
20.1 Φορολογικός έλεγχος σελίδα 689
20.2 Φορολογικές Δηλώσεις (Αρχικές – Τροποποιητικές – Με Επιφύλαξη) σελίδα 691
20.3 Πρόστιμα και προσαυξήσεις σελίδα 693
20.4 Ενδικοφανή προσφυγή σελίδα 697
20.5 Έγκλημα φοροδιαφυγής σελίδα 700
21. ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (ΑΣ) σελίδα 703
21.1 Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών σελίδα 703
21.2 Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων σελίδα 710
21.3 Εισφορές σε Συνεταιρισμούς - Συνεταιριστικό κεφάλαιο - Συνεταιρική μερίδα σελίδα 715
21.4 Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έλεγχος σελίδα 717
21.5 Φορολογία συνεταιρισμών σελίδα 721
21.6 Φορολογικές απαλλαγές και Φορολογία του « Πλεονάσματος» των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο όνομα των μελών του σελίδα 726
21.7 Φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών των ΑΣ (που σχηματίστηκαν μέχρι και την /12/2013) σελίδα 728
21.8 ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών κ.λπ που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους σελίδα 732
21.9 Ειδικές Συλλογικές μορφές οργάνωσης (Συλλογικοί φορείς) σελίδα 736
21.10 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» σελίδα 739
21.11 Επισημάνσεις στο «Κεφάλαιο 21» σελίδα 743
22. ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ σελίδα 745
22.1 Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων παραγωγών σελίδα 745
22.2 Τήρηση βιβλίων και Ειδικής Λογιστικής σελίδα 753
22.3 Φορολογία ομάδας παραγωγών σελίδα 755
22.4 Επιδοτήσεις ομάδας παραγωγών σελίδα 756
22.5 Επισημάνσεις στο « Κεφάλαιο 22» σελίδα 758
23. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» σελίδα 759
23.1 Γενικά - Η ανάγκη «Λογιστικής Οργάνωσης» σελίδα 759
23.2 «Λογιστική Οργάνωση» και «Διαχείριση» σελίδα 762
23.3 Πηγές και τρόποι χρηματοδότησης σελίδα 764
23.4 Υπολογισμός του «πραγματικού» και όχι «φορολογικού αποτελέσματος» σελίδα 766
23.5 «Κοστολόγηση» (Προϋπολογισμός και Απολογισμός) σελίδα 767
24. ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ και «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» σελίδα 773
24.1 Επιδοτούμενα προγράμματα - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 σελίδα 773
24.2 Διασφάλιση της ποιότητας - ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σελίδα 777
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ σελίδα 781
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελίδα 783
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 σελίδα 785
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ σελίδα 789
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ σελίδα 793
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελίδα 797