ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ‐ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τιμή:24.50EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16/03/2017, Σελίδες 464

- Προσλήψεις ‐ Απολύσεις ‐ Παρακράτηση Φ.Μ.Υ. για μισθωτούς
- Κυριακές ‐ Εξαιρέσιμες γιορτές ‐ Νύκτες ‐ Μισθοί
- Χρονικά όρια Υπερωρίας ‐ Υπερεργασίας ‐ Ημερομίσθια
- Δώρα εορτών ‐ Αμοιβές εκτός έδρας ‐ Ποσοστά ΙΚΑ – Ε.Φ.Κ.Α.
- Άδειες ‐ Επιδόματα αδειών ‐ Εγκυμοσύνη ‐ Φόρος
- Διαθεσιμότητα ‐ Ασθένεια μισθωτών ‐ Στράτευση
- Πίνακες αποζημιώσεων ‐ Πίνακες αδειών ‐ Επιδομάτων
- Τεχνικός Ασφαλείας ‐ Γιατρός Εργασίας ‐ Α.Π.Δ.
- Λογιστικές εγγραφές Ε.Λ.Π. και παραδείγματα στην πράξη.

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017