ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ‐ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ‐ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ‐ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ‐ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ‐ ΛΥΣΕΙΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - 7η Έκδοση 2017

Τιμή:26.50EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 19/01/2017, Σελίδες 576
 1. Υπεραξία και φόρος μεταβίβασης μεριδίων και μετοχών
  Μετατάξεις από απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
  Φορολογικά κίνητρα στις μετατροπές‐συγχωνεύσεις‐απορροφήσεις
  Μερίδια που κληρονομούνται ‐ Φ.Μ.Α. σε ακίνητα εταιριών ‐ Φ.Π.Α.
  Φ.Π.Α. στις μετατροπές, συγχωνεύσεις και μετατάξεις επιχειρήσεων
  Διανομή και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ‐ φόρος εισοδήματος
  Πτωχεύσεις επιχειρήσεων και με παράδειγμα στην πράξη
  Δωρεές ‐ γονικές παροχές και κληρονομιές σε επιχειρήσεις
  Εφαρμογές όλων των παραπάνω με παραδείγματα στην πράξη.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ & ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ Ε.Λ.Π. (Ν. 4387/16, Ν. 4389/16, Ν. 4446/16, κ.τ.λ.)