Φ.Π.Α. – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - 17η Έκδοση 2017

Τιμή:26.50EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 19/01/2017, Σελίδες 560
  • Νομικό πλαίσιο του Φ.Π.Α. ‐ Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
  • Απαλλαγές ‐ επιστροφές Φ.Π.Α. ‐ Intrastat ‐ Listing
  • Καθεστώτα Φ.Π.Α. ‐ Τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
  • Απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π.
  • Συντελεστές Φ.Π.Α. ‐ Ακίνητα που υπάγονται στο Φ.Π.Α.
  • Συμπλήρωση δηλώσεων Φ.Π.Α. ‐ Διακανονισμοί παγίων
  • Εφαρμογή όλων των νόμων του Φ.Π.Α. στην πράξη.

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, (Ν. 4172/13, Ν. 4308/14, Ν. 4387/16, 4389/16, Ν. 4446/16 κ.τ.λ.), ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α., ΚΑΙ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ 23/1/2017.