ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 03/01/2017, Σελίδες 435

Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» του κυρίου Μιλτιάδη Μπουλέρου Οικονομολόγου – Λογιστή.

Είναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει:

Α) Τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, σύμφωνα με το Νόμο 4223/13 ενημερωμένος με το Νόμο 4410/2016. Συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τον Κώδικα φορολογικής διαδικασίας.

Β) Φορολογία Εισοδήματος και Ακίνητα: Φορολογικές αποσβέσεις. Εισόδημα από Κεφάλαιο – Μερίσματα – Τόκους. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία – Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας – Μεταβίβαση Τίτλων – Φορολογικός Συντελεστής.

Γ) Πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1138/30-6-15.

Επιλογή φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

Νόμος 4276: Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία πώλησης ακινήτων επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο συνέχεια συνάφθηκε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης από την αυτοτελή φορολόγηση σύμφωνα με το Ν. 4172/13.

Νόμος υπ’ αριθ. 2065: Φορολογία εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων.

Φορολογία Κεφαλαίου: Φορολογία Δωρεών, Κληρονομιών, Γονικών Παροχών και Μεταβιβάσεις Ακινήτων.

Μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων. Κίνητρα ειλικρίνειας. Έλεγχος επιχειρήσεων και απόδημους. Τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. Τροποποίηση και συμπλήρωση της κείμενης Αρτοποιητικής Νομοθεσίας.

Δ) Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3842/2010 σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα.

Τέλος τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί Εταιρειών Επενδύσεων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία.