ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τιμή:69.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 19/12/2016

Σας ενημερώνουμε , ότι μόλις κυκλοφόρησε «ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Την επιμέλεια της έκδοσης έχει κάνει ο κύριος Φερετζάκης Γεώργιος, δικηγόρος και επιστημονικός συνεργάτης ΕΠΕΕ Νομικής Αθηνών

Είναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει τις διατάξεις των νόμων 3883, 3889, 3481, 3818 και 4164 περί Εθνικού Κτηματολογίου ενημερωμένος και συμπληρωμένος με τους νόμους 4280 και 4315/16 με υποδείγματα καθώς επίσης και την απόφαση του Σ.Τ.Ε. 805/16 Κτηματογράφηση και Κατάρτιση Δασικών Χαρτών.

Αναλυτικά Περιλαμβάνει:

Νόμος 4164 : Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις. Περιοχές υπό ανάρτηση και κυρωμένοι δασικοί χάρτες.

Τρόποι υποβολής αντιρρήσεων, προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ειδικό τέλος άσκησης, αντιρρήσεως, ανάρτησης και ιστορικό υποβολής αντιρρήσεων.

Νόμος 3983: Μέρος Α: Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2008/56,Ε.Κ.: ΚΕΦ Α’: Γενικές διατάξεις. ΚΕΦ Β’: Θαλάσσιες στατηγικές – προετοιμασία. ΚΕΦ Γ’: Θαλάσσιες στρατηγικές – προγράμματα μέτρων. ΚΕΦ Δ’: Επικαιροποίηση, εκθέσεις και ενημέρωση του κοινού.

Μέρος Β: Εθνικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2008/56/Ε.Κ.:

ΚΕΦ Α’: Σύσταση – Αρμοδιότητες φορέων και οργάνων. ΚΕΦ Β’: Ειδικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2008/56/Ε.Κ. ΚΕΦ Γ’: Τελικές διατάξεις.

Μέρος Γ: Οδηγία καταχώρησης κυρωμένων αναδασμών στο κτηματολόγιο: ΚΕΦ Α’: Γενικές διατάξεις αναδασμού. ΚΕΦ Β’: Μεθοδολογία επεξεργασίας αναδασμών. ΚΕΦ Γ’: Διαδικασία επεξεργασίας αναδασμών και καταχώρησης. ΚΕΦ Δ’: Οδηγίες προς τους μηχανικούς για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων.

 Ένσταση κυρωμένων πράξεων εφαρμογής στο λειτουργούν κτηματολόγιο.

Νόμος 3481: Εγχειρίδιο λειτουργίας κτηματολογικών γραφείων.

Νόμος 3818: Άγνωστος ιδιοκτήτης. – Υποδείγματα ένστασης, αίτηση κτηματολογικής εγγραφής. –Ενημέρωση κτηματολογικών εγγράφων. –Καταχώρηση πράξεων. Εθνικό κτηματολόγιο και αυθαίρετη δόμηση.

 Οδηγίες για τη συμπλήρωση δήλωσης Δ1 του νόμου 2308 για φυσικά πρόσωπα.

Νόμος 3889: Χρηματοδότηση περιβαλλοντολογικών παρεμβάσεων, Πράσινο ταμείο, κύρωση Δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις.