ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τιμή:40.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 31/10/2016, Σελίδες 400

H προηγούμενη 6η έκδοση (Απρίλιος 2007) τον παρόντα Κώδικα ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 3522/2006. Έκτοτε και μέχρι σήμερα έ-χονν δημοσιενθείοι νόμοι 3752/2009, 3845/2010, 4110/2013, 4111/2013, 4146/2013, 4150/2013, 4281/2014, 4256/2014, 4336/2015 και πρόσφατα ο νόμος 4399/2016 πον τροποποίησαν, αντικατέστησαν και κατήργησαν πολλές διατάξεις τον Κώδικα Φορολογίας Πλοίων και Ναντιλιακών Επι­χειρήσεων, γι'αντό και κατέστη αναγκαία η παρούσα 7η έκδοση.

Στην παρούσα έκδοση, εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξεων των βασικών νόμων 27/1975 «περί φορολογίας πλοίων» και 29/1975 «πε­ρί επιβολής ειδικής εισφοράς νπέρ τον Ν.Α.Τ.» περιλαμβάνονται και ει­δικοί νόμοι πον αφορούν τις ναντιλιακές επιχειρήσεις, καθώς και οι δι­μερείς σνμφωνίες για τη φορολογία των κερδών ναντιλιακών και αερο­πορικών επιχειρήσεων.

Στις νποσημειώσεις τον βιβλίον αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάξεις, καθώς και η έναρξη ισχύος ή κατάργησης των τροποποιούμενων και καταργούμενων.

Όπως στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, οι νέες και οι τροποποιούμενες διατάξεις παρατίθενται μέσα σε ράστερ για να τις ε­ντοπίζει ενκολότερα ο αναγνώστης.

Τέλος, ο Κώδικας σννοδεύεται από πίνακες περιεχομένων, καθώς και από αλφαβητικό ενρετήριο τον Ν. 27/1975.

 

Αθήνα, Οκτώβριος 2016

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ