ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), Ε9 ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Τιμή:69.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 22/09/2016, Σελίδες 460

Κυκλοφόρησε «Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), Ε9 ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ» της κυρίας Μαστρογιάννη Φωτεινής, οικονομολόγος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/νίκης.

Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις του Ν. 4223 για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής του Ε9 με παραδείγματα και τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις σύμφωνα με τον Νόμο 4182. Η ύλη του τόμου είναι πλήρως ενημερωμένη και συμπληρωμένη μέχρι σήμερα και με τις πρόσφατες Ερμηνευτικές εγκυκλίους ΠΟΛ. 1009, 1053, 1081/16.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Α’) ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Υπολογισμός του κυρίου φόρου καθώς και του συμπληρωματικού. Προσδιορισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και χρόνος υποβολής της δήλωσης. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής. Ποιές είναι οι αλλαγές για το 2016. Νέες αντικειμενικές αξίες 2016. Αλλαγές-τροποποιήσεις σε σχέση με το 2015. Πόσο αυξάνεται ή μειώνεται ο δικός σας φόρος με αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα. Τρόπος φορολογίας Κατοίκων Εξωτερικού. Δόσεις φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. και πως θα ρυθμίσετε αυτές σε 12 δόσεις. Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολή πληρωμής σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1081/16. Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Β’) Έντυπο Ε9: Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων με παραδείγματα. Οδηγίες για να εντοπίσετε τα λάθη. Πώς γίνεται διόρθωση. Διευκρινίσεις για τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων. Χρόνος υποβολής μεταβολών. Τί γίνεται στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Ποιά διαδικασία ακολουθείται, εάν οι διορθώσεις της περιουσιακής εικόνας πρέπει να γίνουν «περισσότερα του ενός έτη». Τί ορίζετε ως ημιτελές και τι ως κενόν. Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου με ερωτήσεις-απαντήσεις.

Γ’) Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις: Γενικές διατάξεις, Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών, Εκκαθαριστές-Εκτελεστές διαθηκών, Διοικητές Ιδρυμάτων, Εκκαθάριση περιουσιών προς το δημόσιο χωρίς όρο, Περιουσίες για εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών που εκτελούνται από πρόσωπα εκτός του δημοσίου, Κοινωφελή ιδρύματα, Σχολάζουσες κληρονομιές, Υποχρεώσεις διαχειριστών και Τραπεζών,  Δικονομικές διατάξεις, Πειθαρχικές και ποινικές διατάξεις, Ειδικές - Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις.

 ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ