Φορολογικό Ποινολόγιο-2016

Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/09/2016, Σελίδες 645

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 14ης ΕΚΔΟΣΗΣ

H προηγούμενη 13η έκδοση του Φορολογικού Ποινολογίου (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων) ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4342/2015 και εμπλουτισμένη με τις αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι το Νοέμβριο 2015.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα εκδόθηκαν οι νόμοι 4346/2015, 4366/2016, 4387/2016, 4389/2016 και πρόσφατα ο νόμος 4410/2016 που τροποποίησαν και αντικατέστησαν διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) και εκδόθηκαν νέες αποφάσεις και διοικητικές λύσεις, οι οποίες παρατίθενται κάτω από κάθε άρθρο των ανωτέρω δύο κωδίκων.

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται και Παραρτήματα με τους νόμους 4305/2014 και 4321/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και αλφαβητικά και αριθμητικά ευρετήρια.

Στις υποσημειώσεις του βιβλίου αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάξεις, καθώς και η έναρξη ισχύος ή κατάργησης των τροποποιούμενων και καταργούμενων.

Όπως στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, οι νέες και οι τροποποιούμενες διατάξεις παρατίθενται μέσα σε ράστερ για να τις εντοπίζει ευκολότερα ο αναγνώστης.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016
ΧΡΗΣΤΟΣ N. ΤΟΤΣΗΣ


ΔIAΓPAMMA YΛHΣ

MEPOΣ ΠPΩTO
KΩΔIKAΣ ΦOPOΛOΓIKHΣ ΔIAΔIKAΣIAΣ

Kωδικοποίηση διατάξεων N. 4174/2013

MEPOΣ ΔEYTEPO
KΩΔIKAΣ ΔIOIKHTIKΩN KAI ΠOINIKΩN KYPΩΣEΩN

Kωδικοποίηση διατάξεων N. 2523/1997

MEPOΣ TPITO
ΠAPAPTHMATA
PYΘMIΣH ΛHΞIΠPOΘEΣMΩN OΦEIΛΩN
ΣTH ΦOPOΛOΓIKH ΔIOIKHΣH

ΠAPAPTHMA I. Nόμος 4305/2014 (άρθρο 51)
ΠAPAPTHMA II. Nόμος 4321/2015 (άρθρα 1-17)

MEPOΣ TETAPTO
AΛΦABHTIKA KAI APIΘMHTIKA EYPETHPIA

Aλφαβητικό ευρετήριο N. 4174/2013
Aλφαβητικό ευρετήριο N. 2523/1997
Aριθμητικό ευρετήριο πολυγραφημένων αποφάσεων και εγκυκλίων κατά
χρονολογική σειρά
Aριθμητικό ευρετήριο επταψηφίων αποφάσεων και εγκυκλίων κατά
χρονολογική σειρά