ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ 2016

Τιμή:7.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 18/04/2016

Χρήστος Μελάς- Συγγραφέας – Φοροτεχνικός

Όλες οι αλλαγές με μια ματιά

Κυκλοφορεί για δέκατη ένατη χρονιά το περιοδικό για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όλους όσοι θέλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση μέσω Ίντερνετ.
Απευθύνεται σε εφοριακούς, λογιστές, φοροτέχνες, δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς, τραπεζικούς, ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς-συνταξιούχους αλλά και σε κάθε έναν πολίτη που ξέρει λίγα ή ελάχιστα και θέλει να φτιάξει μόνος του τη φορολογική του δήλωση.
Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα και είναι απαραίτητο τόσο στον ειδικό όσο και στο μη ειδικό.
Αναλύει με απλό και κατανοητό τρόπο όλες τις πιθανές περιπτώσεις της φορολογικής δήλωσης για κάθε έναν κωδικό.
Το έχει επιμεληθεί ο Χρήστος Δ. Μελάς συγγραφέας φορολογικών βιβλίων και φοροτεχνικός.
Με μια ματιά εντοπίζονται όλες οι αλλαγές που έγιναν στη φορολογική δήλωση.
Σε ειδικό κεφάλαιο οι σημαντικότερες αλλαγές της φετινής δήλωσης.

Με ειδικά πολυσέλιδα αφιερώματα για:
•    «ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ»
•    «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ» (σε κάθε κωδικό).
•    «ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ»
•    «ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ»
•    «ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»
•    «ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ»
•     «ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε2-ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» και για τα ανείσπρακτα ενοίκια των ακινήτων.

Ιδιαίτερη επισήμανση στα σημεία που γίνονται τα συνηθισμένα λάθη στις δηλώσεις για να προσεχθούν και να αποφεύγονται κατά τη συμπλήρωση.
Περιέχει 26 αναλυτικούς πίνακες πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα και πρακτικές οδηγίες προς τους φορολογουμένους. Όλα όσα πρέπει να προσέξουν για να αποφύγουν τα φορολογικά προβλήματα και να υποβάλλουν τη δήλωσή τους με έξυπνο τρόπο.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2016


Οι κωδικοί της δήλωσης                          4

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Έμμεσες τεχνικές ελέγχου 6

Οι κυριότερες αλλαγές φέτος               11

Πότε υποβάλλεται η δήλωση               14

Είδη δηλώσεων                                    14

Ποιοι υποβάλλουν δήλωση                   16

Παραδείγματα υποβολής δήλωσης        17

Πώς υποβάλλεται η δήλωση                  17

Έντυπη δήλωση                                    17

Πού υποβάλλεται η δήλωση                  18

Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού              18

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα       19

Η δήλωση των συζύγων                        19

Δήλωση ανήλικων παιδιών                    20

Δήλωση των κληρονόμων                     20

Υπολογισμός και πληρωμή φόρου         21

Μετά την υποβολή της δήλωσης            21

Εκκαθαριστικό δήλωσης                       22

Οι δόσεις του φόρου                             22

Προκαταβολή φόρου                             23

Πώς πληρώνεται ο φόρος                      23

Ταυτότητα οφειλής                                23

Ποσό που δεν κατάσχεται                     24

 

Η ΔΗΛΩΣΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ                      24

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Στοιχεία φορολογουμένου 24

Ηλεκτρονική διεύθυνση                         25

Διόρθωση στοιχείων                             25

ΑΜΚΑ                                                  26

Η σύζυγος                                            26

Σύμφωνο συμβίωσης                             27

Αλλαγές οικογενειακής κατάστασης       27

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Πληροφοριακά στοιχεία   28

Νέοι επαγγελματίες                               28

Τέλος επιτηδεύματος                             29

Αναπηρία πάνω από 80%                     31

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αναπηρία, μείωση φόρου 31

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Φορολογούμενα εισοδήματα         30

Πίνακας 4Α. Μισθωτοί-συνταξιούχοι   30

Αμοιβές από εταιρείες                           33

Μπλοκάκηδες                                       34

Παροχές σε είδος                                  35

Χρόνος απόκτησης εισοδήματος            36

Ανείσπρακτοι μισθοί                             36

Αναδρομικά μισθωτών-συνταξιούχων    36

Απαλλαγές για μισθωτούς                     37

Απαλλαγή από το φόρο                        39

Αποζημίωση απολυομένων                   41

Βεβαιώσεις αποδοχών                          41

Υποβολή βεβαιώσεων                          41

Εισφορά αλληλεγγύης                           42

Εξαιρέσεις από την εισφορά                  43

Συμπλήρωση πίνακα μισθωτών             41

Πορτοκαλί κωδικοί                                44

Μισθοί ημερομίσθια                              45

Συντάξεις                                              45

Εργασία με εργόσημο                           46

Φόρος που αναλογεί                            47

Φόρος που παρακρατήθηκε                  47

Φόροι μη συμπληρωμένοι                      48

Συντάξεις από το εξωτερικό                   49

Φόρος εξωτερικού                                 50

Δικαιολογητικά φόρου εξωτερικού         51

Κωδικοί συντάξεων εξωτερικού             51

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.Β. Ναυτικοί                        52

Αξιωματικοί, κατώτερο πλήρωμα            52

Συμπλήρωση πίνακα ναυτικών              52

Φόρος των ναυτικών                             53

 

Πίνακας 4.Γ.1. Αγροτικά εισοδήματα   54

Αγροτική δραστηριότητα                        54

Βιβλία-στοιχεία αγροτών                       55

ΦΠΑ αγροτών                                       55

Αγροτικό εισόδημα                               56

Έντυπο Ε3 αγροτών                             56

Αγροτικές επιδοτήσεις                           57

Έσοδα-έξοδα αγροτών                         57

Συντελεστές φορολογίας αγροτών         57

Προκαταβολή φόρου αγροτών               58

Κωδικοί αγροτικών εισοδημάτων           59

 

Πίνακας 4Γ. Επιχειρηματική δραστηριότητα    60

Προσδιορισμός εισοδήματος                  61

Μη τηρούντες βιβλία                             61

Έσοδα επιχειρήσεων                            61

Εισόδημα από εταιρείες                        62

Έξοδα επιχειρήσεων                             62

Δαπάνες που αφαιρούνται                    62

Ασφαλιστικές εισφορές                          63

Αποσβέσεις παγίων                              64

Συντελεστές αποσβέσεων                     65

Απογραφή                                            66

Δαπάνες που δεν εκπίπτουν                 66

Έντυπο Ε3                                           67

Πίνακας Κ εντύπου Ε3                          68

Αναμόρφωση αποτελεσμάτων               68

Παραδείγματα με επιχειρήσεις                69

Συντελεστές φορολογίας επιχειρήσεων   70

Παρακράτηση φόρου                             71

Προκαταβολή φόρου                             72

Μεταφορά ζημιάς                                  73

Υποχρεώσεις λογιστών φοροτεχνικών   74

Τέλος επιτηδεύματος                             75

Αδικαιολόγητη αύξηση περιουσίας         75

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου                     75

Κωδικοί εμπορικών επιχειρήσεων          76

Φόρος εξωτερικού                                 79

 

 

 

Πίνακας 4.Δ.1. Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα  80

Εισόδημα από κεφάλαιο                       80

Μερίσματα                                            81

Μερίσματα από το εξωτερικό                 82

Τόκοι                                                   82

Τόκοι από το εξωτερικό                        83

Δικαιώματα                                           83

Δικαιώματα από το εξωτερικό                84

Κωδικοί πίνακα 4.Δ.1.                          84

Φόρος εξωτερικού                                 87

 

Πίνακας 4.Δ.2. Εισόδημα από ακίνητα 87

Ροζ κωδικοί ακινήτων                           87

Ενοίκια ακινήτων                                  88

Ανείσπρακτα ενοίκια                           89

Ιδιοκατοίκηση-ιδιοχρησιμοποίηση          89

Ενοίκια νομικών προσώπων                 89

Δωρεάν παραχώρηση                           90

Χαρτόσημο ενοικίων                             90

Συμφωνητικά ενοικίασης ηλεκτρονικά     91

Έντυπο Ε9                                           91

Πιστοποιητικό ακινήτων                        91

Δαπάνες ακινήτων                                92

Αποσβέσεις ακινήτων                           93

Αποζημίωση                                         93

Έντυπο Ε2 ΑΦΙΕΡΩΜΑ                       94

Κενά ακίνητα                                        94

Ακίνητα ανηλίκων                                 95

Περιγραφή ακίνητης περιουσίας             95

Στοιχεία ενοικιαστή                               96

Ακαθάριστο εισόδημα ακινήτων             97

Δεύτερη σελίδα του Ε2                          97

Κωδικοί εισοδήματος ακινήτων              98

Κωδικοί υπενοικίασης                           98

Κωδικοί δωρεάν παραχώρησης             98

Κωδικοί ιδιοχρησιμοποίησης                 99

Κωδικοί κοινόχρηστων χώρων              99

Κωδικοί αποζημίωσης                           99

 

Πίνακας 4.Ε. Υπεραξία κεφαλαίου     101

Υπεραξία μεταβίβασης τίτλων              101

Κωδικοί υπεραξίας κεφαλαίου             102

 

Πίνακας 5. ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Τεκμήρια       103

Κίτρινοι κωδικοί πίνακα 5                    103

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης             104

Κατηγορίες τεκμηρίων                          105

Κλίμακες φορολογίας τεκμηρίων          106

Τεκμήριο κατοικίας                              107

Ηλεκτρονική συμπλήρωση κατοικιών    109

Κωδικοί τεκμηρίου κατοικίας                109

Κίτρινοι κωδικοί ακινήτων                    109

Μονοκατοικία                                     110

Τεκμήριο αυτοκινήτου                          112

Αυτοκίνητα εταιρειών                           113

Τεκμήριο συντήρησης αυτοκινήτου        114

Αυτοκίνητα χωρίς τεκμήριο                   115

Ηλεκτρονική συμπλήρωση αυτοκινήτων 115

Τεκμήριο σκαφών αναψυχής                117

Κίτρινοι κωδικοί σκαφών                     117

Δήλωση σκαφών ηλεκτρονικά              119

Τεκμήριο πληρωμάτων σκαφών            119

Τεκμήριο αεροσκαφών                         119

Τεκμήριο πισίνας                                 120

Κοινόχρηστες πισίνες                          120

Τεκμήριο διδάκτρων                            121

Τεκμήριο βοηθητικού προσωπικού       121

Τεκμήρια απόκτησης περιουσίας          121

Τεκμήριο αγοράς αυτοκινήτων             122

Τεκμήριο αγοράς σκαφών                    123

Τεκμήριο πραγμάτων μεγάλης αξίας     123

Τεκμήριο αγοράς επιχειρήσεων            123

Τεκμήριο αγοράς μετοχών, χρεογράφων 123

Τεκμήριο αγοράς ακινήτων                  124

Τεκμήριο ανέγερσης οικοδομών           126

Κατασκευή πισίνας                              126

Τεκμήριο χορήγησης δανείων               126

Δωρεές                                               127

Γονικές παροχές                                 127

Τεκμήριο εξόφλησης δανείων               127

Αμφισβήτηση τεκμηρίων                       128

Μη εφαρμογή τεκμηρίων                      129

 

Πίνακας 6. Μείωση ετήσιας δαπάνης 131

Μείωση προκαταβολής                        131

Εισοδήματα που απαλλάσσονται         131

Εισφορά αλληλεγγύης                         133

Εξαιρούμενα εισφοράς αλληλεγγύης    133

Επίδομα ανεργίας                               135

ΕΚΑΣ                                                 135

Ενοίκιο κυρίας κατοικίας                     136

Φιλοξενία                                           136

Ενοίκιο κατοικίας σπουδαστών           137

Ποσά που μειώνουν τα τεκμήρια          137

Πώληση περιουσιακών στοιχείων         138

Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων        138

Δάνεια                                                139

Γονικές παροχές, κέρδη λαχείων         139

Κεφάλαιο προηγουμένων ετών            141

Συμπληρωματική δήλωση                    142

Ζημιά και τεκμήρια                               142

Τεκμήρια συζύγων                               142

Υπολογισμός διαθεσίμου κεφαλαίου    143

 

Πίνακας 7. Αφαιρούμενες δαπάνες    145

Οικογενειακές δαπάνες (αποδείξεις)    145

Πίνακες δαπανών                               146

Ιατρικές, νοσοκομειακές δαπάνες        147

Ηλεκτρονική δήλωση δαπανών            147

Φαρμακευτική δαπάνη                         147

Ιατρικά έξοδα εξωτερικού                    148

Περίθαλψη ηλικιωμένων                      148

Γυαλιά οράσεως, φακοί επαφής           148

Περίθαλψη αναπήρων παιδιών            149

Δωρεές χρηματικών ποσών                 149

Δωρεές απόσβεσης δημοσίου χρέους   150

Χορηγίες                                             150

Μισθώματα τριτογενούς τομέα             151

Επένδυση σε ταινίες                            151

 

Πίνακας 8. Προστατευόμενα μέλη      152

Προστατευόμενα παιδιά                      153

Κίτρινοι κωδικοί παιδιών                     153

ΑΜΚΑ-ΑΦΜ παιδιών                           153

Προστατευόμενοι συγγενείς                 155

Ηλεκτρονική υποβολή                         155

 

Πίνακας 9. Στοιχεία του φακέλου       156

 

Πίνακας 10. Επιστροφή φόρου          156

Κατάθεση σε λογαριασμό                    156

Επιστροφή μετρητών                           157

Υπογραφή από το λογιστή                  158

 

Πίνακας τεκμηρίων αυτοκινήτων       159

Πίνακας τεκμηρίων σκαφών                 159

 

Κλίμακες υπολογισμού φόρου          160