ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Τιμή:75.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/03/2016

Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:

1)Επεξήγηση της μεθοδολογίας: Παρουσίαση βήμα-βήμα της μεθοδολογίας μετάβασης των Οικονομικών Καταστάσεων των εταιρειών από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π. με παράθεση παραδείγματος.

2)Μελέτη ισοζυγίου βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. - Εύρεση εγγραφών προσαρμογής στα Ε.Λ.Π.

3)Προσδιορισμός των Λογιστικών Αρχών της Εταιρείας.

4)Σύνταξη Υποστηρικτικών Φύλλων Εργασίας 31/12/13.

5)Επεξήγηση του αναβαλλόμενου φόρου (με παραδείγματα).

6) Σύνταξη Ισολογισμού σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 01/01/14.

7) Μελέτη Ισοζυγίου βάσει Ε.Γ.Λ.Σ. 31/12/14. Εύρεση εγγραφών προσαρμογής στα Ε.Λ.Π.

8) Σύνταξη Υποστηρικτικών Φύλλων Εργασίας 31/12/14.

9) Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 31/12/14 (Συγκριτικός Ισολογισμός).

10) Μελέτη Ισοζυγίου βάσει φορολογικών διατάξεων χρήσεως 31/12/15. Εύρεση Εγγραφών Προσαρμογής στα Ε.Λ.Π.

11) Σύνταξη Υποστηρικτικών Φύλλων Εργασίας 31/12/15.

12) Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 31/12/15. (Ισολογισμός Πρώτης Εφαρμογής).

13) Σύνταξη Προσαρτήματος (Σημειώσεων) επί των Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των Ε.Λ.Π. - Αναλύονται όλες οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 μιας Α.Ε. σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (σελίδες 21). Τέλος με την αγορά των Ε.Λ.Π. από Εταιρείες δίνεται δωρεάν υπολογιστικό πρόγραμμα εφαρμογής των Ε.Λ.Π. σε περιβάλλον MicrosoftExcel αξίας 1000 ευρώ. (Σχετικές οδηγίες απόκτησής του στο Κεφ.: Επίλογος).

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΧΕΤAIΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ISBN 978-960-9764-79-7

Τιμή 75 ευρώ με Φ.Π.Α.