Ανάλυση Ερμηνεία Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων

Τιμή:95.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 03/01/2008, Σελίδες 3350

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. Δ/ντής Υπ.Οικονομικών, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου


Περιέχει: Πλήρη κωδικοποίηση των διατάξεων με αναφορά στις προισχύουσες διατάξεις Ενημερωμένο μέχρι και τους Ν. 3522/06 και Ν. 3610/07 Παρουσίαση των αλλαγών με παραδείγματα Ειδική αναφορά στα νέα θέματα Ερμηνεία - Ανάλυση σε κάθε άρθρο με τη μορφή Ερώτηση - Απάντηση Συνδυασμός των διατάξεων του Κ.Β.Σ με Εισόδημα, Φ.Π.Α, Ε.Γ.Λ.Σ, Διοικητικές-Ποινικές κυρώσεις, Α.Κ., Ε.Ν, Ν. 2190/20 Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι Κ.Β.Σ, Αποφάσεις ΣτΕ, Υπουργικές Αποφάσεις, Διοικητικές Λύσεις Αναλυτικοί Πίνακες περιεχομένων και Αλφαβητικό Ευρετήριο σε κάθε τόμο, καθώς και Συνολικό Αλφαβητικό Ευρετήριο στον Δ' τόμο Συγκεκριμένα σε κάθε τόμο περιέχονται: Α' ΤΟΜΟΣ (Σελ. 784) • ΒΙΒΛΙΑ • Επιτηδευματίες (Κατηγορίες, Εντάξεις, Εξαιρέσεις, Διακρίσεις), Βιβλία: Αγορών, Εσόδων-Εξόδων, Λογιστικά, Αποθήκης, Παραγωγής Κοστολογίου, Τεχνικών Προδιαγραφών, Υποκαταστήματα Β' ΤΟΜΟΣ (Σελ. 824) • Πρόσθετα Βιβλία • Οικοδομές, Βιβλίο Κοστολογίου, Φ.Π.Α • Διακίνηση Αγαθών • Τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών • Κανόνες τιμολόγησης Ε.Ε Γ' ΤΟΜΟΣ (Σελ. 888) • Λιανική Πώληση Α.Λ.Π - Α.Π.Υ • Φορολογικές μηχανές και μηχανισμοί • Ειδικά στοιχεία Αποδείξεις. Αυτοπαράδοσης, Δαπανών • Χρόνος και τρόπος ενημέρωσης • Θεωρήσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Α.Φ.Μ Δ' ΤΟΜΟΣ (Σελ. 848) • Τήρηση και διαφύλαξη •  Διασταύρωση στοιχείων • Μηχανογράφηση • Διαχειριστική περίοδος • Απογραφή • Αποτίμηση • Ισολογισμός • Απόρρητο Κύρος Βιβλίων και Έλεγχος, Πρόστιμα Κ.Β.Σ.


03/01/2008, σελίδες 3350