Ναυτιλιακή Λογιστική

Ναυτιλιακή Λογιστική
Τιμή:45.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 5/01/2012, Σελίδες 591


ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Κ., Εκπαιδευτικός ΤΕΙ Πειραιά - Παπασπύρου Αγγελος

Οι θαλάσσιες μεταφορές • Η ελληνική ναυτιλία • Το πλοίο • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις • Μελέτη του Λογιστικού Σχεδίου των ναυτιλιακών επιχειρήσεων •Ανάλυση και λειτουργία των λογαριασμών ενεργητικού • Ανάλυση και λειτουργία των λογαριασμών παθητικού • Οργανικά έξοδα και έσοδα κατ' είδος Λογαριασμοί αποτελεσμάτων • Αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως • Η φορολογία των πλοίων • Παραρτήματα - Αγγλική ορολογία.

Στο βιβλίο γίνεται μια εισαγωγή για το πλοίο και τα χαρακτηριστικά του, τις σημαίες ευκαιρίας, τους νηογνώμονες και τις νομικές μορφές ναυτιλιακών επιχειρήσεων με αναφορές στον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και αποφάσεις Δικαστηρίων.

Είναι χρήσιμο για τον φοιτητή, τον λογιστή, τον υπάλληλο λογιστηρίου ναυτιλιακής επιχείρησης και σε οποιονδήποτε ασχολείται με την ναυτιλία.

Έχει γραφτεί από εκπαιδευτικούς με μεγάλη εμπειρία στο ναυτιλιακό χώρο και στην εκπαίδευση. Διδάσκεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα την τελευταία εικοσαετία.

5/01/2012, σελίδες 591