Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως

Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως
Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 09/03/2014

Δρ. Κριαράς Ι. Ευστάθιος

Πρόκειται για τη Β' έκδοση ενός Σύγχρονου Πρακτικού οδηγού με παραδείγματα . Στόχος του βιβλίου είναι η ανάλυση και η Παρουσίαση των Εργασιών Τέλους χρήσης από πλευράς Λογιστικής, Φορολογίας και Κοστολόγησης. Ο Συγγραφέας χρησιμοποιεί παραδείγματα με σκοπό να απλοποιήσει τη κατανόηση εννοιών σχετικά με τη Φορολογία Εισοδήματος, τον ΚΦΑΣ, το ΦΠΑ, τη Λογιστική και τη Κοστολόγηση. Αποτελεί τον μοναδικό ολοκληρωμένο οδηγό της αγοράς για τη συγκεκριμένη θεματολογία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. - ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ.Φ.Α.Σ. - Ν.2190/1920 - Ν.3190/1955 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09/03/2014