Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009
Τιμή:210.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/04/2009, Σελίδες 2080


GLOBAL TRAINING

Συμπεριλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις και βελτιώσεις που έγιναν σε 25 ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατά τη διάρκεια του 2008. Εκτενή παρουσίαση και ανάλυση, οδηγοί πρακτικής εφαρμογής, υποδείγμστα γνωστοποιήσεων και περισσότερα από 800 παραδείγματα και case studies.

14/04/2009, σελίδες 2080