Μετατροπή συγχώνευση διάσπαση εταιρειών

Μετατροπή συγχώνευση διάσπαση εταιρειών
Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/04/2008, Σελίδες 760

ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Μ. / ΠΑΜΙΣΟΣ, Οικονομολόγος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Όλες οι περιπτώσεις μετατροπών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων • Πλεονεκτήματα μετασχηματισμών (μετατροπών, συγχωνεύσεων, διασπάσεως Α.Ε., αποσχίσεως κλάδου με το Ν.Δ. 1297/72, Ν.2166/93, 3294/2004 κ.λπ.) • Διαδικασία μετασχηματισμών μέ όλα τα υποδείγματα των σχετικών εγγράφων (πρακτικά Δ.Συμβουλίου - Γ.Συνελεύσεων, συμβόλαια, καταστατικά κ.λπ) και πλήρη λογιστικά παραδείγματα • Τα κωδικοποιημένα κείμενα του Κ.Ν. 2190/20, Ν.3190/55, Ν.Δ. 1297/72, 2166/93 κ.ά. όπως ισχύουν τον Απρίλιο του 2008.

10/04/2008, σελίδες 760