ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Τιμή:42.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16/09/2013, Σελίδες 339

Βράνης Ιωάννης

Διαφθορά και Πόθεν Εσχες Έλεγχος Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων των Υπουργείων, των Περιφερίων και των ΝΠΔΔ που εποπτεύουν, των Πολιτικών Προσώπων, Διοικητών Οργανισμών και άλλων κατηγοριών Προσώπων Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν έσχες) υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών. Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί - Κόστοι Ζωής. Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) Ιδιωτών - Ελευθέρων Επαγγελματιών - Επιχειρηματιών Φυσικών Προσώπων. Νόμος 4099/2012 'Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Ν. 3213/2003 Πόθεν Εσχες Πειθαρχικό Δίκαιο - Μέρος Ε΄ - Ν. 3528/2007 Ν. 4099/2012
Περιέχει τις τελευταίες, αριθ. πρωτ. ΠΟΛ. 1033/21.2.2013 και

ΓΔΟΕ16578 ΕΞ ΕΜΠ/29.4.2013

ΔΕΣ Α' 1077357 ΕΞ2013/10.5.2013

16/09/2013, σελίδες 339