ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ & ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ & ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Τιμή:150.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/05/2013, Σελίδες 2.700

Ιωάννη Γ. Φωτόπουλος, διδάκτωρ του Φορολογικού Δικαίου

Περαιτέρω το βιβλίο περιλαμβάνει αναλυτική ερμηνεία:

- Των μεθόδων - λογιστικών και τεκμαρτών - προσδιορισμού της "αγοραίας" και "αντικειμενικής" αξίας ακινήτων και μετοχών (316 σελίδες),

- Της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων, με εξαντλητική αξιολόγηση όλης της σχετικής δικαστηριακής και διοικητικής νομολογίας (461 σελίδες),

- Της πρόσφατης νομοθεσίας (ν.3900/2010) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης προσφυγών και ένδικων μέσων μέχρι και το ΣτΕ (135 σελίδες).

17/05/2013, σελίδες 2.700