ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τιμή:50.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 8/01/2014, Σελίδες 492

Χρήστος Ν. Τότσης, δικηγόρος και επιστημονικός διευθυντής του περιοδικού "ΛΟΓΙΣΤΗΣ"

Οι πολυάριθμες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της σχετικής νομοθεσίας που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκτη έκδοση (2010) του Κώδικα (Νόμοι 3943/2011, 4072/2012, 4152/2013, 4172/2013 και πρόσφατα ο Ν. 4223/2013 "ΕΝ.Φ.Ι.Α") κατέστησαν αναγκαία την παρούσα έκδοση του βιβλίου, η ύλη του οποίου περιλαμβάνει τρεις ενότητες (Μέρη).

Το πρώτο Μέρος περιλαμβάνει κωδικοποιημένους τους νόμους που αφορούν τη φορολογία κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, τις απαλλαγές για την αγορά α΄ κατοικίας, καθώς και τη νομοθεσία για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων (Ν. 1587/1950, Ν. 1078/1980, Ν. 1249/1982 κ.α.).

Το δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει κωδικοποιημένους τους νόμους που αφορούν τη φορολογία στην κατοχή των ακινήτων (Φ.Α.Π., Τ.Α.Π., Ειδικός φόρος άρθρων 15-18 Ν. 3091/2002, Δήλωση στοιχείων και Περιουσιολόγιο Ακινήτων, Ε.Τ.Α.Κ., Ε.Ε.ΤΑ, ΕΝ.Φ.Ι.Α., κ.α.).

Το τρίτο Μέρος περιλαμβάνει αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια των τριών σπουδαιότερων νομοθεσιών, ήτοι του Ν. 1587/1950 (Φ.Μ.Α.), του Ν. 3842/2010 (Φ.Α.Π.) και του Ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), για να μπορεί ο αναγνώστης να βρίσκει εύκολα το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ισχύουσα κωδικοποιημένη νομοθεσία, συνοδεύεται από τις κανονιστικές αποφάσεις, τις σχετικές εγκυκλίους και τις διατάξεις που ίσχυαν προηγουμένως, οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για τις εκκρεμείς υποθέσεις. Ειδικότερα η νομοθεσία που αφορά τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), συνοδεύεται από την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4223/2013, την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

8/01/2014, σελίδες 492