ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τιμή:49.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16/04/2015, Σελίδες 384

Διαθέσιμο 16/04/2015
Οι "Μέθοδοι φορολογικού ελέγχου εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων" είναι ένα βιβλίο που έχει ως σκοπό να φέρει πιο κοντά τον αναγνώστη στο θέμα που λέγεται “φορολογικός έλεγχος εισοδήματος”, σε κάθε μορφή και σε κάθε έκφανσή του.

Η μελέτη ξεκινάει με τη νέα πλέον στόχευση των φορολογικών ελέγχων (fiscal audit), η οποία δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στις νομικές οντότητες αλλά ασχολείται με τα φυσικά πρόσωπα και τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους μέσω των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Η αναγκαστική εμπλοκή των Τραπεζικών Ιδρυμάτων τόσο στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, όσο και σε ελέγχους εισοδήματος προερχόμενους από άλλους λόγους (εισαγγελικές εντολές, εμβάσματα αλλοδαπής, διάφορες λίστες κ.λπ.), κάνει υποχρεωτική την ανάλυση των πρακτικών που εφαρμόζουν αυτά ως προς τον έλεγχο “καθαρότητας” του χρήματος που διακινούν.

Επειδή φυσικά ο έλεγχος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να υφίσταται, εξετάζεται το θέμα διαχρονικά και με βάση το εκάστοτε υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου ότι η παραγραφή του δικαιώματος του φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα μεγάλη χρονικά, με συνέπεια να υφίσταται διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο και εγκύκλιες διαταγές για τα ελεγχόμενα φορολογικά έτη.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την αναλυτική εξέταση των θεμάτων του φορολογικού πιστοποιητικού, του υφιστάμενου ποινολογίου βάσει του Ν.4174/2013 αλλά και της ταυτόχρονης εφαρμογής του παλαιότερου νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με τον Ν.2523/1997 σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και ολοκληρώνεται με τα μέσα που διαθέτει ο φορολογούμενος στο να αμφισβητήσει τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από την φορολογική αρχή, αναπτύσσοντας την ειδική διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής