«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

νέες κυκλοφορίες

 • ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

  image[28].jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε <<ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ>> (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/13), του κυρίου Χρήστου Αλτιπαρμάκη, Οικονομολόγου πτυχιούχου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   

  Είναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει με ανάλυση και ερμηνεία κατ’ άρθρο όλες τις διατάξεις του Ν.4174/2013 περί ποινολογίου, ενημερωμένος με όλες τις αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν με τους πρόσφατους νόμους Ν.4321/2015,  Ν. 4337/2015, Ν. 4342/2015, Ν.4346/2015 συνδυστικά με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους μέχρι και την ΠΟΛ.1252/23-11-2015 και τις υπουργικές αποφάσεις με πίνακες και παραδείγματα που σκοπό έχουν να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις των παραβάσεων από τόκους και πρόστιμα.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/03/2016
 • ΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  ta-mi-kerdoskopikou-charaktira-nomika-prosopa.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησαν  «ΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ», του κυρίου Μιλτιάδη Μπουλέρου, Οικονομολόγου-Λογιστή.

  Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει τα του τόμου και περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις από άποψη: νομοθεσίας - φορολογίας - λογιστικής, που διέπουν τις Αστικές Εταιρείες, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς, Συλλόγους, Ομοσπονδίες, Ημεδαπά και Αλλοδαπά μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα, Εργατικά ή άλλα Σωματεία, Ενώσεις Προσώπων, Μ.Κ.Ο., Ερανικές Επιτροπές, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά Ιδρύματα.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/03/2016, Σελίδες 520
 • Κώδικας Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

  ELP_big.jpg

  Χρήστου Ν. Τότση
  Δικηγόρου - Οικονομολόγου

  ΝΟΜΟΣ 4308/2014

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 4308/2014

  Η λογιστική οδηγία εφαρμογής των ΕΛΠ κατ’ άρθρο

  Η ερμηνευτική εγκύκλιος πολ. 1003/2014 κατ’ άρθρο

  Αποφάσεις ισχύουσες και μετά την 1.1.2015

  Αιτιολογική Έκθεση Ν. 4308/2014

  Έκθεση επιστημονικής υπηρεσίας της βουλής

  Απαντήσεις Ε.Λ.Τ.Ε. – Σ.Λ.Ο.Τ. σε ερωτήματα λογιστών σχετικά με Ε.Λ.Π.

  Αλφαβητικό ευρετήριο

  Αριθμητικό ευρετήριο

   

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 07/03/2016, Σελίδες 450
 • Λογιστικά – Κοστολόγηση – Φοροτεχνικά – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην Πράξη

  image[22].jpg

  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  25η έκδοση 2016

  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Στην Πράξη (πλήρης ανάλυση).
  • Υποκαταστήματα - Αποθήκες αγαθών - Η/Υ.
  • Αντιπροσωπείες - Εκκαθαρίσεις - Πρακτικά Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
  • Δημοσιεύσεις - Φορολογία κερδών επιχείρησης
  • Αποσβέσεις - Φοροδιαφυγές - Φ.Π.Α. στην Πράξη.
  • Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων του Ε.Λ.Π.
  • Ισολογισμοί - Χρηματοοοικονομικές Καταστάσεις των Ε.Λ.Π.
  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/01/2016
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

  image[21].jpg

  Λαναρά Κωνσταντίνο    Πρώην Διευθυντή Ι.Κ.Α.

  Ο απόλυτος οδηγός ερμηνείας και νομολογιακής ανάλυση για την πρακτική εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

  Εφαρμογή - Νομολογία - Ερμηνεία

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/01/2016, Σελίδες 734
 • Ναυτιλιακή Λογιστική

  nautiliakh-logistikh.jpg

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ - Εκπαιδευτικός ΤΕΙ Πειραιά

  ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 05/01/2016, Σελίδες 591
 • Πρακτικός Οδηγός Λογιστικής - Η Εφαρμογή των Ε.Λ.Π. στην πράξη

  image[19].jpg

  Νικόλαος Παπαγιάννης

   

  Περιεχόμενα

    Ένας οδηγός για βήµα - βήµα εξάσκηση της Λογιστικής µε πρακτικά παραδείγµατα 

    Πλήρες Σχέδιο Λογαριασµών του ΕΓΛΣ για τις ανάγκες των ΕΛΠ µε πληρέστατη ανάλυση, µέχρι τον 4ο βαθµό

    Αντιστοίχιση των λογαριασµών του ΕΓΛΣ µε τους νέους λογαριασµούς των ΕΛΠ

    Πάνω από 100 παραδείγµατα  λογιστικών εγγραφών

    Λογιστικός χειρισµός ΦΠΑ και ανάλυση ειδικών θεµάτων (αποµείωση, κανόνες επιµέτρησης κ.λ.π.).

  .   Πρακτικός οδηγός - άσκηση κλεισίµατος και κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των ΕΛΠ - πρώτη εφαρµογή, μετάβαση

  .   Υποδείγµατα χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

  .   Αλφαβητικό ευρετήριο

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 9/12/2015, Σελίδες 700
 • Ε.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

  image[18].jpg

  Με τις εργασίες τέλους χρήσης προσδιορίζουμε την οικονομική θέση μιας επιχείρησης συνήθως την 31/12 κάθε έτους (χωρίς να αποκλείονται η 30/6 ή άλλες ημερομηνίες τέλους χρήσης) και επιπλέον την δυναμική της με βάση το οικονομικό αποτέλεσμα της χρήσης που κλείνουμε. Οι οικονομικές καταστάσεις που αποτυπώνουν αντίστοιχα την οικονομική θέση και το οικονομικό αποτέλεσμα της χρήσης είναι ο «Ισολογισμός» και τα «Αποτελέσματα χρήσης» μαζί με τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις που θα αναλύσουμε στο παρόν βιβλίο.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 23/12/2015, Σελίδες 750
 • Παραδείγματα εφαρμογής και ανάλυσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων στην πράξη

  image[16].jpg

  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  9η ΕΚΔΟΣΗ 2015

   

  Οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π., θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τα Ε.Λ.Π. ως προς η δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, των δευτεροβάθμιων και των τριτοβάθμιων λογαριασμών. Με πρωτοβουλία όμως των καθ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, η κωδικοποίηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων επεκτείνεται και σε πλήρη τεταρτοβάθμια ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει για το ελληνικό κράτος η ενιαία και ορθή εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/12/2015, Σελίδες 616
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε τεταρτοβάθμια ανάπτυξη στην πράξη

  image[15].jpg

  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Η κάθε επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία των Ε.Λ.Π., και εφόσον εφαρμόζει (προαιρετικά ή υποχρεωτικά) τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, θα πρέπει να εφαρμόζει υποχρεωτικά την ονοματολογία τους και το περιεχόμενό τους στους πρωτοβάθμιους, στους δευτεροβάθμιους καθώς και στους τριτοβάθμιους εκείνους υπολογαριασμούς που κατονομάζονται στο Ν. 4308/14, ΦΕΚ 251/24.11.2014. Κάθε μία όμως από αυτές, έχει τη δική της ιδιομορφία και τις δικές της λογιστικές ιδιαιτερότητες που απαιτούν και την ανάλογη τριτοβάθμια ανάπτυξη των Ε.Λ.Π.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/12/2015, Σελίδες 320