«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

νέες κυκλοφορίες

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕ - ΙΚΕ 4η ΕΚΔΟΣΗ

  Untitled[1].png

  Με το ν.4308/2014 με τον οποίο κυρώθηκαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), τέθηκαν εκ νέου λογιστικοί κανόνες για τις επιχειρήσεις και τις λοιπές υποκείμενες -στο νόμο- οντότητες. Συνεπώς, ο τρόπος της λογιστικής αντιμετώπισης καθώς και της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) καθώς και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) έχει αλλάξει σε πολλά και σημαντικά σημεία.

  Ως εκ τούτο, θεωρήσαμε απαραίτητο να προχωρήσουμε στην Γ΄ Έκδοση του βιβλίου μας «Πρακτικό Βοήθημα Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε.», σε αντικατάσταση των -από καιρό- εξαντλημένων προηγούμενων εκδόσεων, επικαιροποιώντας το σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Ε.Λ.Π., με στόχο να αποτελέσει ένα ισχυρό βοήθημα για το λογιστή-φοροτεχνικό, προκειμένου να αντιμετωπίσει όλα τα σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την ενασχόλησή του με τις συγκεκριμένες εταιρικές μορφές.

  Πιο συγκεκριμένα, στο βιβλίο μας, θα βρείτε επικαιροποιημένους τους νόμους σχετικά με την εταιρική μορφή των Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. με ανάλυση κατ’ άρθρο των σημαντικότερων θεμάτων όπως η σύσταση, διαχείριση & ευθύνη εταίρων, εταιρικό κεφάλαιο, μετατροπή, συγχώνευση κ.ά.

  Επιπλέον, θα βρείτε πλούσια θεματολογία σχετικά με τη φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εταιρικών μορφών.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 11/04/2016, Σελίδες 1264
 • Φορολογική Δήλωση 2016 - Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα

  image[25].jpg

  Το βιβλίο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2016 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα» παρέχει στον αναγνώστη όλες τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων :

  • Ε1 για τη φορολογία εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων
  • Ε2 για την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων
  • Ε3 για το μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Σχέσεων και Επιτηδευματιών
  Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/04/2016
 • Φορολογικές σημειώσεις 2016

  FS2016_A.jpg

   Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Ν. 4172/2013) που ισχύουν για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 31/03/2016, Σελίδες 376
 • ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

  Scan_Pic0111.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ» 2016, της κυρίας Μαστρογιάννη Φωτεινής, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Είναι ένας τόμος (530 σελίδες) με CD-ROM και περιλαμβάνει με ανάλυση όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο Δημόσιο Λογιστικό και προϋπολογισμούς.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 23/03/2016, Σελίδες 530
 • KΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α

  image[33].jpg

  Σας ενημερώνουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε ο νέος  «KΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α» της κυρίαςΜαστρογιάννης Φωτεινής, Οικονομολόγου του Οικονομικου Πανεπιστημιου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,καθηγήτρια ΜΒΑ, Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών.

  Είναι ένας τόμος 1035 σελιδες, με CD-ROMπλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν στις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. με τους πρόσφατους νόμους 4321/2015, 4330/2015, 4334/2015 και 4336/2015,4337/2015 με ανάλυση και ερνηνεία.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 16/03/2016, Σελίδες 1035
 • Ε9 - ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

  odigosε9[1].jpg

  ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΜΜ. ΣΕΪΜΕΝΗΣ

  ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

   

  ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ 46 ΣΕΛΙΔΩΝ

   

  ΧΡΗΣΙΜΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

   

  ΕΚΔΟΣΗ 2016

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 16/03/2016
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  image[32].jpg

  Την επιμέλεια της έκδοσης έχει κάνει ο κος Μιλτιάδης Μπουλέρος, οικονομολόγος.Είναι ένας τόμος (850 σελίδων) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει  με ανάλυση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξειςτου νομικού πλαισίου από άποψη εταιρικού κώδικα, φορολογίας και ασφαλιστικών υποχρεώσεωνπου διέπουν τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ,ΑΠΕ,ΙΚΕ), τις Προσωπικές Εταιρείες ( ΟΕ, ΕΕ), τις ιδιαίτερες μορφές, όπως Εξωχώριες, Κυπριακέςκαι Αλλοδαπές. Εταιρείες Ναυτιλιακές, Ιδιότυπες Μεταφορικές, Αστικές κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικες. Δικηγορικές, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Αφανείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες Εταιρειών. Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα. Επίσης περιλαμβάνει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγημένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/03/2016, Σελίδες 850
 • ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ_ΔΙΚΑΙΟ_FINAL_Cover_-_Αντιγραφή.jpg

  Σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε το «ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» και, την επιμέλεια της έκδοσης έχει κάνει η κυρία Γάκη Ευαγγελία Δικαστικός Λειτουργός LLM εμπορικού δικαίου και υποψήφια Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου.

  Είναι ένας τόμος με CD-ROM,  με ανάλυση και ερμηνεία πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με τον πρόσφατο Νόμο 4336/15 που επέφερε σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία εξυγίανσης, στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, αλλά και τις τροποποιήσεις στο αδίκημα της χρεοκοπίας, σύμφωνα με το Νόμο 3588/2007.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/03/2016
 • Δ.Λ.Π.- Δ.Π.Χ.Α. OΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΗ

  image[31].jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησαν τα «Δ.Λ.Π.- Δ.Π.Χ.Α.» OΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΗ (πλήρως ενημερωμένο για το 2016). H Επιμέλεια είναι του Κου Αριστείδη Θανοκώστα, οικονομολόγου, πτυχιούχου του Οικονομικού Πανεπιστημίου του Πειραιά.

  Είναι ένας τόμος (1.250 σελίδες) με CD-ROM (με συνδέσμους –links στα περιεχόμενα για την καλύτερη ανάγνωσηκαι εμπεριέχει όλη τη νομοθεσία που διέπει τα Δ.Λ.Π- Δ.Π.Χ.Α),τις Διερμηνείες και τις τροποποιήσεις ,όπως έχουν υοθετηθεί απο την Ε.Ε.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/03/2016, Σελίδες 1250
 • Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  neos-praktikos-odigos-ergatikou-kai-asfalistikou-dikaiou.jpg

   Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙ­ΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ». Την επιμέλεια της έκδοσης έχουν κάνει ο κύριος Καραγιάννης Ευάγγελος, Επιθεωρητής Εργασίας, Προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηρακλείου Κρήτης και η κυρία Μαστρογιάννη Φωτεινή, Οικονομολόγος.

   

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/03/2016, Σελίδες 950