«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ: 2310228517, ΤΗΛ/FAX: 2310261948

Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ι.Κ.Ε.

 • ΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  ta-mi-kerdoskopikou-charaktira-nomika-prosopa.jpg

  Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησαν  «ΤΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ», του κυρίου Μιλτιάδη Μπουλέρου, Οικονομολόγου-Λογιστή.

  Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει τα του τόμου και περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις από άποψη: νομοθεσίας - φορολογίας - λογιστικής, που διέπουν τις Αστικές Εταιρείες, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς, Συλλόγους, Ομοσπονδίες, Ημεδαπά και Αλλοδαπά μη Κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα, Εργατικά ή άλλα Σωματεία, Ενώσεις Προσώπων, Μ.Κ.Ο., Ερανικές Επιτροπές, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά Ιδρύματα.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/03/2016, Σελίδες 520
 • Πρακτικός Οδηγός Ανωνύμων Εταιρειών

  image[13].jpg

  Με την έκδοση του νέου μας βιβλίου «Πρακτικός Οδηγός Ανωνύμων Εταιρειών» γίνεται μια προσπάθεια να κωδικοποιηθούν με πρακτικό τρόπο ορισμένα (τα πιο σημαντικά) ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ανώνυμες εταιρείες, αλλά και πιο σύνθετα θέματα. Το παρόν βιβλίο είναι σημαντικό βοήθημα προς κάθε λογιστή - φοροτεχνικό, διότι αναλύει τα ζητήματα αυτά υπό το πρίσμα των νέων διατάξεων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/2014) οι οποίες ισχύουν από 1.1.2015, αλλά και του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Επίσης, ξεκαθαρίζονται καθημερινά πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν, σχετικά με τις υποχρεώσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. (δημοσιότητα, τήρησης μερίδας κλπ.).

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 23/10/2015, Σελίδες 720
 • Φορολογικό Ποινολόγιο- Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (4174/2013)- Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων (Ν. 2523/97)

  image[12].jpg

  ΧΡΗΣΤΟΥ N. ΤΟΤΣΗΣ    Νέα Έκδοση 2015,   Ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4342/2015

   

  ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΩΣ ΤΟΝ  Ν.4346

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 20/10/2015, Σελίδες 550
 • Προσωπικές Εταιρείες - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. Κοινοπραξίες

  Προσωπικές Εταιρείες - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. Κοινοπραξίες

  Προσωπικές Εταιρείες Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. Κοινοπραξίες
  ΠΑΜΙΣΟΣ

  02/04/2015, σελίδες 780
  Μέρος πρώτο: Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.)
  Μέρος δεύτερο: Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
  Μέρος τρίτο: Ιδιότυπες εταιρικές μορφές
  Μέρος τέταρτο: Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)
  Μέρος πέμπτο: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  ISBN 978-960-6780-99-8

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 03/04/2015, Σελίδες 780
 • ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

  ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

  ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
  ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ

  Ο συγγραφέας ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και εταίρος της Ernst & Young. Σήμερα, είναι Δ/νων Εταίρος της “Εύθυνοι Ορκωτοί Ελεγκτές”.Ασχολείται με το θέμα των Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων από το 1979.±ταν ο εισηγητής των διατάξεων του Ν. 2459/97, ενώ υπήρξε μέλος της Εισηγητικής Επιτροπής του 2011.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 02/03/2015, Σελίδες 650
 • Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα

  Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα

  Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα
  ASTBooks

  Τα νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρουσιάζουν ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον, ακριβώς λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους.Ο προσδιορισμός των δραστηριοτήτων τους ως προς τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα τους, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάγονται στις γενικές διατάξεις των φορολογικών νόμων (ΚΦΕ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ κτλ.) ή εάν απαλλάσσονται από αυτές.

  19/01/2015, Σελίδες 680

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 19/01/2015, Σελίδες 680
 • Νέος Κώδικας ΑΕ και ΕΠΕ

  Νέος Κώδικας ΑΕ και ΕΠΕ

  Νέος Κώδικας ΑΕ και ΕΠΕ
  Πάμισος

  Έκδοση 20η (2015) Ενημερωμένη και με το Ν. 4314/2014

  08/01/15 Σελίδες 580

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/01/2015, Σελίδες 580
 • Β΄ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Β΄ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Β΄ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ASTBooks

  Μετά την εξάντληση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου μας «Πρακτικός Οδηγός για τις Αγροτικές Επιχειρήσεις» και ύστερα και από την ψήφιση του ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», κρίθηκε αναγκαία η επανέκδοση του βιβλίου μας.

  Με το νεοψηφισθέντα νόμο από 1/1/2015 ουσιαστικά καταργείται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών καθώς επίσης και το ΠΔ 1123/1980 επί του οποίου στηρίχθηκαν καίρια σημεία της ανάλυσης μας.

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 29/12/2014, Σελίδες 660
 • Κώδικα Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.)

  Κώδικα Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.)

  Κώδικα Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.)
  Έκδοση 2η (2014)
  ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 14/11/2014, Σελίδες 240
 • Πρακτικός Οδηγός για τις Επιχειρήσεις Υπηρεσιών & τους Ελεύθερους Επαγγελματίες

  Πρακτικός Οδηγός για τις Επιχειρήσεις Υπηρεσιών & τους Ελεύθερους Επαγγελματίες

  Πρακτικός Οδηγός για τις Επιχειρήσεις Υπηρεσιών & τους Ελεύθερους Επαγγελματίες
  ASTBooks

  Ημερομηνία κυκλοφορίας 12/11/2014, Σελίδες 1060